Hygum Østergård i Vester Nebel sogn


Maleri af Hygum Østergård ca. 1920. Ukendt maler.

Intro

Østre Hygumvej 8. Matr 3a Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Hygum Østergård udgjorde før 1664 sammen med Hygum Søndergård en af Hygums helgårde med 6 tdr. 4 skp. hartkorn. Før 1664 blev gården delt i de to halvgårde med hver 3 tdr 2 skp hartkorn

1688 var gården vurderet til 3 tdr. 1 skp. 1 fdk. 1 alb. hartkorn. Efter tilkøb og frasalg blev gården i 1844 vurderet til 4 tdr. 7 skp. 3 fdk. 2½ alb. hartkorn. Gården lå oprindeligt, hvor Østre Hygumvej 3 ligger i dag. Stuehuset til Østre Hygumvej 3 kan derfor have været en del af det gamle stuehus til Hygum Østergård. Vedr. ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Christen Sørensen, som var gift med Karen Hansdatter. De frikøbte gården i 1801. Måske som en medgift havde Christen Sørensen i forvejen købt en stor bid af fætterens gård i 1795. Deres søn Christen Christensen overtog Hygum Østergård i 1830 og blev samme år gift med slægtningen Kirsten Jensdatter fra Briksbøl (hvis oldefar var Søren Hansen). Han drev dog kun gården til 1842, hvor han byttede gård med fætteren Peder Christensen Søndergaard fra Hygum Søndergård. Peder Christensen var gift med sin kusine Johanne Marie Nielsdatter, og deres fælles bedstefar var Søren Hansen, Hygum Østergård, så gården var stadig i slægtens hænder. Deres datter Anna Pedersdatter blev 1848 gift med Christen Nielsen Christensen fra Hesselho i Tistrup sogn, og han overtog Hygum Østergård samme år. Det er muligt, at det var ham som lod gårdens bygninger flytte ud til deres nuværende placering. I hvert tilfælde virker det som om, han havde et kapitalbehov, idet han lod gårdens jord udstykke, således 3 nye ejendomme opstod 1852 – 1855. Christen Nielsen Christensen og hustru flyttede fra sognet 1853 og bortforpagtede gården til Jens Peder Jensen i Kjersing og Lauge Jacobsen i Varde. Sidstnævnte, der var bosat på gården, var gift med Maren Hansen. I 1855 blev gården solgt. 1855 Søren Nissen Christensen (født i Føvling sogn). Hans kone Anne Margrethe Johansen døde 1859. 1871 Christen Tage Schmidt, en ungkarl fra Skanderup. 1880 Jens Christensen. ¨ 1881 Søren Nielsen. I 1883 blev Hygum Østergård overtaget af enkemanden Jeppe Hansen Lauridsen, som netop havde solgt sin fødegård Meldgård i Nebel. Han blev gift 2. gang i 1884 med Hansine Hansen fra Gjesing. Han var hestehandler. De drev gården til 1906 og flyttede da til Tjæreborg. 1906 Hans Jessen Nielsen Esbjerg. Gift året før med Laura Nielsine Riber, datter af Christen Riber Jensen fra Ølufvad Kro. 1923 Petrea og Ole Hansen. Gården brændte 3 gange i deres tid. 1933 Viggo Johannes Jensen fra Vandborg. Gift med Else Marie Hune. De leverede børnemælk til Esbjerg. Flyttede efter afståelsen til Holstebro. I 1964 blev Hygum Østergård overtaget af Anna Maria og Freddy Pedersen fra Jerne. De tilkøbte en del jord til gården. Foruden at drive gården var Freddy lærer på V. Nebel skole fra 1968. De drev gården til 2007 og solgte den da til nuværende ejer Ken Bloch, som også ejer Hygum Nørregård. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sognearkiv 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016.