Hvolbølgård, Engmarksvej 5


Hvolbølgård i Jerlev.


Hans Christian og Ane Margrethe Madsen på Hvolbølgård i Jerlev.


Persongalleri på Hvolbølgård i Jerlev.


Hvolbølgård i Jerlev

Intro

Matrikel nr. 5a, Jerlev Ejerlav.1. Skøde fra Morten Johansen til Poul Nielsen Dateret 10. december 1842, lyst 14. juni 1878 2. Skøde fra Mikkel Jørgensen til Hans Christensen Madsen Dateret 11. december 1878, lyst 20. december 1878 3. Skøde fra Poul Nilsen til do på matrikel 5a Dateret 16. august 1877, lyst 28. september 1883 4. Skifteattest som adkomst for H. C. Madsens enke Maren Johanne Poulsen Dateret 15. februar 1884, lyst 23. maj 1884 5. Vielsesattest for Peder Christensen Sørensen til do enke som adkomst for mandenDateret 1. marts 1884, lyst 23. maj 1884 6. Skøde fra Peder Chr. Sørensen og hustru til Hans Christian Madsen Dateret 18. november 1920, lyst ??? 7. ??? fra Peder Buhl til Hans Chr. Madsen Dateret ???, lyst 25. november 1920 8. ??? på 2af Dateret 30. december 1926, lyst 11. februar 1927 9. Skøde fra Højen-Jerlev Kommune på 2K og 1b, til Hans Chr. Madsen ??? april 1930 10. Skifteattest som adkomst for Enkefru Ane Margrethe Madsen Lyst 12. februar 1947, tillige andel i 39a 11. Skøde fra sidste til Otto Jensen Lyst 2. oktober 1948 12. 13. 14. Niels Anton Palmelund Poulsen, Jonna Poulsen