Hvisselhøj


Grundplan af Hvisselhøj. Tegning af Hvisselhøj set direkte ovenfra. Blå farve viser bærestenene, mens grøn angiver dækstene


Hvisselhøj 1915. Hvisselhøj under udgravningen i 1915.

Intro

En højst usædvanlig, trekamret jættestue står i en stor græsklædt høj ved Alsbjerg blandt mange andre gravhøje. Jættestuens tre kamre er indbyrdes forbundet med døråbninger. Fra højens østlige side fører en gang ind til det forreste og største kammer...

En højst usædvanlig, trekamret jættestue står i en stor græsklædt høj ved Alsbjerg blandt mange andre gravhøje. Jættestuens tre kamre er indbyrdes forbundet med døråbninger. Fra højens østlige side fører en gang ind til det forreste og største kammer. Jættestuen er opført i bondestenalderen omkring 3200 f. Kr. Konstruktionen viser, at håndværkerne havde ingeniørmæssig viden til at bygge den enorme stenkonstruktion, så den har holdt sig næsten uforandret i mere end 5000 år. Øverst i det største kammer lå en grav af brændte ben fra yngre bronzealder. Jættestuen har altså været brugt til begravelser igennem mere end 2000 år. ''Sjælden gravform'' Hvisselhøj er den eneste kendte jættestue i Danmark med tre sammenhængende kamre. Man kommer først ind i hovedkammeret, som er otte meter langt og halvandet meter bredt. Fra det store kammer kan man gå ind i et bikammer gennem en lille åbning. Herfra kan man bevæge sig videre til et endnu mindre bikammer gennem en endnu mindre åbning. Jættestuer med to kamre er velkendte i Danmark og Europa. Men en trekamret jættestue er uhyre sjælden. Udgravningen viste tydeligt, at de tre forbundne kamre er bygget på én gang, som en samlet konstruktion. Efter udgravningen i 1915 blev jættestuen restaureret, sikret og åbnet for publikum. Jættestuen blev igen restaureret i 1998, hvor man udskiftede de gamle jernstøtter fra 1915 med rustfrie stålbeslag.