Hvirring Kirke


Hvirring kirke ©Horsens Museum


I koret blev der fundet rester af et gyldent alter og andre alterprydelser. Man fandt for eksempel et 17 cm højt forgyldt spir afsluttet med en indfattet bjergkrystal. ©Horsens Museum


Rundt om landsbyen Hvirring har der ligget mange gravhøje. De fleste er i dag bortpløjede, men flere er i tidens løb blevet undersøgt. Dette er tilfældet med en gravhøj nord for Fruens Kirkevej, der blev udgravet i 1956. ©Horsens Museum


I højen blev fundet et stenlægning, hvorpå der lå en fin romersk perle ©Horsens Museum


Der bliver stadig gjort fine fund i omkring Hvirring. Fornylig blev der på en mark i nærheden af kirken fundet en pladefibel fra yngre jernalder.©Horsens Museum


Fund af figur fra 800-tallet i Hvirring. Figuren består af fire figurer, hvis fødder griber fat i bunden af stykket og hvis arme er forbundne med hinanden. ©Horsens Museum

Intro

Hvirring kirke har mange romanske træk og flere interessante bygningsdetaljer. Tårn og våbenhus er bygget i henholdsvis slutningen af middelalderen og omkring 1600. De fleste af vinduerne på nordsiden af skibet er oprindelige.

Kirken
Kirken er bygget af kvadersten og tårn og våbenhus er bygget i henholdsvis slutningen af middelalderen og omkring 1600, men ellers fremstår kirken med mange romanske træk. De fleste af vinduerne på nordsiden af skibet er oprindelige.

Kirkens interessante detaljer
Lys på alteret
På den fine apsis er der et lavtsiddende cirkulært vindue. Vinduet har givetvis haft en helt særlig funktion: At kaste lys direkte ind på alteret. I 1987 foretog Nationalmuseet en gulvundersøgelse i kirken. I koret blev der fundet rester af et gyldent alter og andre alterprydelser. Man fandt for eksempel et 17 cm højt forgyldt spir afsluttet med en indfattet bjergkrystal. Formålet med det lille vindue har nok været at få lyset til at ramme bjergkrystallen, der har reflekteret lyset videre i de forgyldte alterprydelser.
Spedalskhedshul I korets sydvæg er også en mindre rundbuet åbning, et såkaldt spedalskhedshul. Her kunne de spedalske modtage oblater fra præsten under altergangen. Spedalskhed er en smitsom infektionssygdom. Fra midten af 1200-årene forsøgte man at bekæmpe sygdommen ved at isolere smittede i St. Jørgensgårde. Også Horsens havde en St. Jørgensgård. Den lå, hvor Horsens Hospital ligger i dag i Hospitalsgade.
Kvindedøren og mandsdøren Som noget særligt er både kvindedøren og mandsdøren stadig åbne. De romanske kirker havde altid en indgang til kvinderne i skibets nordvæg og en indgang til mændene i skibets sydvæg. I Hvirring Kirke ligger der over begge døre en tympanon, hvilket vil sige en halvcirkelformet sten. Tympanet over syddøren er med relief: Akantusranke og et lille træ.
Romersk piscina I koret står en såkaldt piscina. Det er en romansk udslagsvask, hvor præsten hældte vand i efter at have vasket hænderne. Også det indviede vand fra døbefonten blev hældt i piscinaen, der havde afløb ned i jorden under kirken. Piscinaen er fundet på kirkegården og i år 2000 igen flyttet ind i kirken.
Gravtræer Ved indgangen til våbenhuset ligger der tre gravtræer. Disse eksemplarer er rigtig fine. Her kan man tydeligt se indskrifter og de stiliserede hoveder i enden af stenen.


Gravhøjene omkring Hvirring
Rundt om landsbyen Hvirring har der ligget mange gravhøje. De fleste er i dag bortpløjede, men flere er i tidens løb blevet undersøgt. Dette er tilfældet med en gravhøj nord for Fruens Kirkevej, der blev udgravet i 1956. Der er sket meget indenfor arkæologien siden 1956, og udgravningen af højen ville idag se meget anderledes ud. I højen blev fundet et stenlægning, hvorpå der lå en fin romersk perle

Fund omkring Hvirring
Der bliver stadig gjort fine fund i omkring Hvirring.
Fornylig blev der på en mark i nærheden af kirken fundet en pladefibel fra yngre jernalder.

En helt fantastisk figur fra 800-tallet, altså den ældre del af vikingetiden, er også blevet fundet. På den ses fire figurer, hvis fødder griber fat i bunden af stykket og hvis arme er forbundne med hinanden. På bagdele og bryst ses en dekoration, der måske skal illudere pels eller klædedragt. Øverst på de fire skikkelser ses et bagudvendt ansigt, mens der i toppen er en indfatning til en nu manglende smykkesten. Bunden af figuren udgøres af en firkantet plade med et lille hul, så figuren har været placeret på f. eks. et skrin.