Hvinderupgaard
Intro

Hvinderupgård kan føres tilbage til 1830 måske før.

Familien Skøtt har levet på Hvinderupgaard tilbage til 1830 måske før. Søren Skøtt drev landbrug og var samtidig sognefoged. Bent og Ester Skøtt overtog i 1965 gården som de drev frem til 1999 hvor sønnen Poul og svigerdatter Angelica overtog. Gården drives med 250 ha. jord og 360 søer.

Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv.

1835:Hans Hansen Schmidt 1845:Peter Hansen Schmidt 1867-1891 Søren Madsen Schytt 1921:Peter Schytt 1925-1975 Søren Skøtt 1975-2000 Bent og Ester Skøtt 2000- Povl Skøtt