Hviidsminde


Oversigtsbillede.


Hviidsmindes hovedbygning.


Hviidsminde set fra Bramdrupskovvej.

Intro

Hviidsminde er en hvidkalket klassicistisk hovedbygning, et herskabshus med en trefløjet stråtækt ladegård opført i 1810 og fredet i 1949. Gårdspladsen domineres af to gamle kastanjestræer, og haven menes at været anlagt af den italienske slotsgartner på Koldinghus.

I 1811 samlede oberst Poul M. Hviid ejendommen. Han døde i 1830, og derefter overgik ejendommen til hans svigersøn A.F.C. Hein til Dyrehavegård. Efterfølgende ejedes ejendommen af konsul Gräbert, C. Hänichen, løjtnant C.U. v. Westen Halling, Winkel og fra 1876 P.J. Eefsen. I 1904 solgtes den til brødrene H. og J. Boysen og i 1925 af brødrene Jacobsen mageskiftet med Hesselballegård.
1932-62 ejedes den af Kolding-arkitekten H.C. Rasmussen, der for 2.175.000 kr. solgte den til Kolding Kommune.