Hvidsten nedkastningsplads


Preben Lok-Lindblad ("Habbit"), 1917-1982. SOE-agent. Nedkastet ved Hvidsetn den 21. april 1943. Han virkede som assistent for SOE-lederen, Flemming B. Muus, i København til sin arrestation i september 1944...


Preben Lok-Lindblad ("Habbit"), 1917-1982. SOE-agent. Nedkastet ved Hvidsetn den 21. april 1943. Han virkede som assistent for SOE-lederen, Flemming B. Muus, i København til sin arrestation i september 1944...


Preben Lok-Lindblad ("Habbit"), 1917-1982. SOE-agent. Nedkastet ved Hvidsetn den 21. april 1943. Han virkede som assistent for SOE-lederen, Flemming B. Muus, i København til sin arrestation i september 1944...


Jens Peter Carlsen ("Lard"),1901-1954. SOE-agent. Nedkastet ved Hvidsten den 10. maj 191943. SOE-leder på Fyn fra maj 1943 til juni 1944, hvor han hårdt eftersøgt af tyskerne måtte rejse til Sverige.


SOE-agenten Poul Hansen ("Jelly) blev nedkastet ved Hvidsten den 10. maj 1944. Han virkede som sabotageinstruktør i København til oktober 1944, hvor han rejste til Sverige.


SOE-agenten Poul Hansen ("Jelly) i midten og til venstre generalmajor Sir C. Gubbins og til højre Jens Lillelund. Poul Hansen blev nedkastet ved Hvidsten den 10. maj 1944...


Vilfred Chr. Petersen ("Mustard"), SOE-agent, f. 1910. Nedkastet ved Hvidsten den 17. maj 1943. Han var sabotageinstruktør og virkede primært i Midtjylland. I marts 1944 måtte han flygte til Sverige. Fotografiet er taget en del år efter krigen.


SOE-agenten Ole Geisler og Gudrun Fiil ved Hvidsten Kro efter besættelsen.


Hvidsten Kro fotograferet før besættelsen.


Hvidsten Kro


Hvidsten Kro fotograferet efter besættelsen.


Hvidsten Kro fotograferet efter besættelsen.


Hvidsten Kro fotograferet efter besættelsen.


Interiør på Hvidsten Kro.


Interiør på Hvidsten Kro.


Ægteparret Fiils sølvbryllup på Hvidsten Kro i september 1942. Marius Fiil ses under skiltet


Lejligheden på J.M. Thielesvej i København, hvor faldskærmsmanden Erik Boelskov og en hjælper blev dræbt ved en sprængstofulykke 25. august 1943. To personer fra redningsholdet blev ligeledes dræbt ved en eksplosion samme dag...


En person fra redningsmandskabet føres bort fra lejligheden på J.M. Thielesvej i København efter sprængstofeksplosion d. 25. august 1943...


Den ødelagte lejlighed på J.M.Thielesvej, tilhørende fru Reumert, men udlejet videre. SOE-agenten Erik Boelskov og en hjælper dræbtes den 25. august 1943 ved en eksplosionsulykke...


Lejligheden på J.M. Thielesvej i København, hvor faldskærmsmanden Erik Boelskov og en hjælper blev dræbt ved en sprængstofulykke 25. august 1943. To personer fra redningsholdet blev ligeledes dræbt ved en eksplosion samme dag...


Lejligheden på J.M. Thielesvej i København, hvor faldskærmsmanden Erik Boelskov og en hjælper blev dræbt ved en sprængstofulykke 25. august 1943. To personer fra redningsholdet blev ligeledes dræbt ved en eksplosion samme dag...


Dødsannoncen i avisen Politiken fredag den 30. juni 1944 indrykket af fru Gudrun Fiil, Hvidsten Kro, med meddelelse om hendes mands, søns og svigersøns død den 29. juni 1944.

Intro

Natten til den 17. april 1943 blev SOE-agenten Kaj Ronald Lund ("Table Lamp") kastet ned på pladsen ved Allestrup Gårds marker (kaldet Mustard Point). Lund var uddannet som telegrafist og skulle udbygge kontakten med England...

Natten til den 17. april 1943 blev SOE-agenten Kaj Ronald Lund ("Table Lamp") kastet ned på pladsen ved Allestrup Gårds marker (kaldet Mustard Point). Lund var uddannet som telegrafist og skulle udbygge kontakten med England. Sammen med Lund blev der nedkastet 6 containere og et radioapparat, som dog knustes i faldet. Faldskærmschefen Muus kritiserede siden, at flyvemaskinen var fløjet direkte til og fra Mustard Point, hvilket gav de tyske observatører alt for gode muligheder for at lokalisere pladsen.

17.04.1943

6

6

Hvidstengruppen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 234ff. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 55f.

Den 21. april 1943 var pladsen ved Hvidsten Kro atter i aktion. Her nedkastedes SOE-agenten Preben Lok-Lindblad ("Habbit"). Nedkastningen var ikke uproblematisk, idet maskinen anfløj pladsen og kastede containerne i næsten 400 meters højde, i modsætning til den anbefalede højde på 100 meter. Ligeledes foretog maskinen en række overflyvninger over pladsen. Nedkastningen var således ret langvarig, og Lok-Lindblad sprang først 6 minutter efter nedkastningen af containerne. Modtagelsen gik dog godt og alt blev bjerget. Lok-Lindblad kom siden til København, hvor han blev personlig assistent for faldskærmschefen Flemming B. Muus.

21.04.1943

6

6

Hvidstengruppen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 234ff. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 55f.

Den 10. maj 1943 blev SOE-agenterne Poul Hansen ("Jelly") og Peter Carlsen ("Lard") nedkastet på Mustard Point ved Hvidsten - begge var uddannede sabotageinstruktører. Modtagelsen gik planmæssigt. Sammen med containerne blev der også modtaget en S-phone (Walkie-talkie). Carlsen kom siden til at virke på Fyn, hvor han dels oprettede sabotagegrupper og lokaliserede modtagepladser til våbennedkastninger. Poul Hansen kom til København, hvor han bl.a. stod for kontakten til sabotageorganisationerne BOPA og Holger Danske.

10.05.1943

6

6

Hvidstengruppen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 234ff. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 61.

Natten til den 17. maj 1943 gennemførtes endnu en succesfuld nedkastning af SOE-agenter på Mustard Point: Her blev tre sabotageinstruktører, Jens Jacob Jensen (Pudding"), Vilfred Christian Petersen ("Mustard"), Hans Robert Filip Johansen ("Brawn") modtaget af folkene fra Hvidsten. Ved modtagelsen af de tre agenter blev S-phonen taget i anvendelse for første gang i Danmark - dog uden større succes. S-phonen var en slags walkie-talkie, der tillod samtale mellem holdet på jorden og besætningen i flyet, men ved denne lejlighed var piloten ikke ordentligt instrueret. Faldskærmsfolkene kom alle primært til at virke som instruktører i Jylland. Hans Johansen kom i sommeren 1944 til København, hvor han under en Gestapo-razzia i Nyhavn begik selvmord med sin giftpille. Jens Jacob Jensen blev i december 1943 sammen med andre SOE-agenter arresteret i Århus af Gestapo, og han endte siden i tysk koncentrationslejr. Vilfred Petersen måtte stærkt eftersøgt forlade Danmark i marts 1944 efter ca. 10 måneders arbejde.

17.05.1943

6

Hvidstengruppen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 234ff. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 61.

Flyet medbragte tre SOE-agenter, et antal containere (formentlig 6) og et radioapparat. Agenten Erik Boelskov ("Sandwich") skulle nedkastes på Mustard Point ved Hvidsten, hvorefter flyet skulle fortsætte til pladsen ved Madum Sø, hvor SOE-agenterne Erik Jens Peter Petersen og Aage Møller Christensen skulle droppes. Nedkastningen af Boelsgaard gik ikke helt planmæssigt. Gruppen på jorden benyttede en S-phone - en slags walkie-talkie, der tillod samtale mellem holdet på jorden og piloten i flyet, - men da besætningen på flyet var polsk og ikke talte engelsk, var S-phonen kun til begrænset hjælp. Faldskærmschefen Flemming B. Muus skrev senere til London: "Piloten … nægtede at tale andet end polsk og skønt vi er villige til at betjene S-phonen på dansk, svensk, norsk, tysk, fransk, engelsk og to eller tre afrikanske dialekter, så er der ingen af os, der forstår polsk, hvad vi beklager". Ligeledes var der den komplikation, at Boelsgaard landede i et træ og blev hængende nogle meter over jorden. Her blev han fundet af gruppen, som han truede med pistol, fordi gruppen ikke var i stand til at besvare med et kendeord. Flyet fortsatte mod pladsen ved Madum Sø, men nedkastningen mislykkedes der, da der havde lagt sig en tæt tåge over pladsen. Flyet med agenter og containere måtte returnere til England. Boelskov omkom i en eksplosionsulykke den 25. august 1943, da han i en lejlighed i København var i færd med at fremstille bomber.

23.07.1943 (usikker)

Hvidstengruppen

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 251. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 65

Det forlyder, at der blev givet signal til et tysk fly.

15.10.1943 (usikker)

Jørgen Røjel: Modstandsgruppen Hvidsten, 1984, s. 24.

Ingen nedkastning.

10.03.1944 (usikker)

Jørgen Røjel: Modstandsgruppen Hvidsten, 1984, s. 25.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 8 Pladsnr.: 0 - Pladsnavn: Hvidsten Placering i Generalstabskort: Bind 1 - Blad 27 - D2: I Steen Blichers Pl. Kilder: Jørgen Røjel: Modstandsgruppen Hvidsten, 1984, s. 24f. Jørgen Hæstrup: Kontakt med England 1940-43, 1954, s. 234ff. Birkelund og Dethlefsen: Faldskærmsfolk, 1986, s. 61ff. Plac. iflg. Dp43 Info: Pladsen blev kaldt "Mustard Point".