Hvidovre Rytterskole


Rytterskolen. Hvidovre Rytterskole med skulpturen "En moder" af Hans Peder Pedersen-Dan i forgrunden

Intro

Hvidovre Rytterskole blev opført i 1722. Skolen er måske den første af de i alt 240, som blev bygget på Frederik den Fjerdes initiativ. Hvidovre Rytterskole blev, som de øvrige rytterskoler, placeret tæt ved kirken...

Hvidovre Rytterskole blev opført i 1722. Skolen er måske den første af de i alt 240, som blev bygget på Frederik den Fjerdes initiativ. Hvidovre Rytterskole blev, som de øvrige rytterskoler, placeret tæt ved kirken. Præsten førte tilsyn med undervisningen, og skolens drift blev betalt af kirketiendet. Ingen glemte, at skolerne blev bygget på Frederik den Fjerdes initiativ. Det blev understreget af den sandstensinskription, der blev indsat over samtlige rytterskoler. I inskriptionen priste Frederik den Fjerde sit eget skoleinitiativ. Hvidovre Rytterskole blev brugt som skole frem til 1902. I dag fungerer skolen som kulturhus. ''Den første almene skolegang i Danmark'' I 1715 begyndte Frederik den Fjerde at inddele Danmark i 12 rytterdistrikter. I hvert distrikt blev der bygget 20 rytterskoler til egnens børn. Rytterskolerne var en nyskabelse i den danske skolehistorie. For første gang fik en større gruppe af landbobørn – såvel drenge som piger – mulighed for at gå i skole. I rytterskolerne blev der først og fremmest undervist i kristendom, men børnene skulle også lære at læse, skrive og regne. Børnenes skolegang begyndte, når de var seks år gamle, og den fortsatte, indtil børnene havde lært nok til at blive konfirmeret. Ideen med rytterskolerne var, at landbefolkningen skulle have helt basale skolekundskaber, så de bedre kunne udfylde deres plads i samfundet..