Hviding Kro


Hviding Kro hedder i dag Hvidinghus. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Det gamle navn ses stadig. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

I dag ligger Hviding Kro på Ribevej 58. Ca. 1864-1886 lå den i nr. 111 og hed Høgsbro Chaussé-krug. Det tyske "krug" skyldes, at kroen dengang lå på den tyske side af grænsen.

Landevejen rettes ud

Da landevejen blev rettet ud i 1860, flyttede al trafik fra den gamle Drivvej ud fra grusvejen og ind på den brolagte chaussévej. Der kom nye kroer til, og de gamle kroer flyttede i mange tilfælde med kunderne ud til landevejen.

Egebæk Kro er et eksempel på en kro, som fik en ny placering med landevejen. Med Hviding Kro forholdt det sig anderledes. Efter krigen i 1864, hvor Sønderjylland blev tysk, åbnede Høgsbro Chaussé Krug lige syd for grænsen

Kroen flyttes

I 1887 åbnede jernbanen fra Ribe til Tønder, og der blev anlagt en stor jernbanestation i Hviding. Den var delt i to dele: En dansk og en tysk. Kromanden fra Høgsbro besluttede sig for, at han ville have sin del af tilrejsende kunder, og han flyttede sin virksomhed til Hviding, lige overfor jernbanen. Nu hed kroen P. Chrestensens Gjæstgiveri. I 1900-tallet blev navnet igen ændret til Hviding Kro, og i de senere år med tilføjelsen "Hvidinghus".