Hvidekilde, matrikel nr. 3f (og 3q) Hofmannsfeldt. (Nedrevet).


Hvidekilde, Vandel Mark


Hærvejen 61, bygget 1927 af Magnus Nielsen til hans datter


Lynggaard


Lynggaard

Intro

Matrikel nr. 3f af Hofmannsfeldt, kaldet Hvidekilde, er udstykket fra den 3. hovedgård og vestligst beliggende i Hofmannsfeldt, ved navn Rygbjerggaard med oprindeligt matrikelnummer 3 af Hofmannsfeldt.

Du kan se en mere udførlig beskrivelse af gården på Randbøl lokalarkivs hjemmeside

Matrikel nr. 3f af Hofmannsfeldt, kaldet Hvidekilde, er udstykket fra den 3. hovedgård og vestligst beliggende i Hofmannsfeldt, ved navn Rygbjerggaard med oprindeligt matrikelnummer 3 af Hofmannsfeldt. De tre hovedgårde i Hofmannsfeldt blev udflyttet fra Frederikshåb i 1852 ved kongelig bevilling.

Hvidekilde er måske udstykket medens Laust Jensen ejede Rygbjerggaard i tiden 1868-1888.

1870-80 Anders Nielsen

1910 Ukendt ejer

1919 Rasmus Mikkelsen (Oplysninger savnes)

1921 Hans Kristian Hansen

1924 Sørinus Elias Sørensen?

1925 Hans Kristian Hansen

1941 Sørinus Elias Sørensen Sørinus Elias Sørensen var handelsmand. Han ejede også matr.nr. 3d af Vandel og ejendommen 3l af Vandel, 3h af Hofmannsfeldt. Hans søn Christian Sørensen ejede ejendommen matr. nr. 3e, m, og i af Hofmannsfeldt.

1942 Villy J.K. Fyhn Villy Fyhn var handelsmand. Han havde jævnfør ”Randbøl-bogen” tidligere ejet ejendommen Vestenholt matr. nr. 4b af Vandel, som ligger lidt vest for Vestengaard.

1943 Magnus Marinus Jensen (Oplysninger savnes)

1944 Besættelsen Hvidekilde blev som så mange andre ejendomme beslaglagt af den tyske besættelsesmagt ved årsskiftet 1943-44, fordi der skulle anlægges en tysk militær flyveplads i området. mangler.

1945 I en periode efter befrielsen var Hvidekildes bygninger udlejet til beboelse.
Ejendommen blev lagt ind under det danske flyvevåben ved dettes oprettelse i oktober 1950 og overdraget til Flyvestation Vandel.

Hvidekilde blev formodentligt revet ned omkring 1950. Der er nu plantet skov på tomten.

Beskrevet af Frank Laursen (LAU)