HvideboIntro

Lægehus med konsultation. Huset var oprindeligt bygget af landbetjent H. C. Petersen i 1924, men allerede i 1928 blev huset overtaget af Lægen Johannes Andkjær. Han blev den første af 3 læger, som drev lægehus fra ejendommen frem til 2017.

Huset er bygget i 1924, hvor landbetjent H.C. Petersen boede i huset i 4 år ind til 1928, hvor der kom ny landbetjent, som flyttede til Hovedgaden 21. Huset er udstykket fra præstegårdsjorden, ligesom nabogrunden med Annekskirkegården er udstykket fra denne matrikel. Herefter blev det lægebolig med konsultation, idet Johannes Andkjær åbnede lægepraksis i Karlslunde. Han var søn af førstelærer Andkjær fra Karlstrup. Johannes Andkjær var læge i Karlslunde frem til 1955. Derefter blev konsultationen overtaget af læge Steen Gottlieb, som virkede frem til 1989. Boligen fortsatte som lægebolig idet Klaus Elsted overtog lægepraksissen frem til 2017. Da Klaus Elsted stoppede som læge, blev konsultationen nedlagt og er i dag alene privatbolig. Huset nåede således at være lægebolig for områdets borgere i næsten 80 år.

''Publiceret''