Hvide Sande
Intro

Fiskerihavn med ca. 3000 indbyggere, ca. 200 hjemmehørende kuttere og omkring 100 joller. Byen er ung, opstået omkring kanalen og sluserne, som stod færdigbyggede i 1931.

Fjordens vanskelige udløbsforhold bevirkede, at der i 1800-tallet blev lavet mange projektforslag til forbedring af sejladsen på Ringkøbing. I 1908-09 blev der for første gang bevilget penge til en gennemskæring ved Hvide Sande. Kanalen, der blev åbnet 4. marts 1910, var 26 meter bred og godt 900 meter lang, men på grund af lokal uenighed var udløbet ikke blevet sikret, Storme og strøm tog hurtigt magten, og allerede i 1912 var åbningen 280 meter bred. Det var en meget uholdbar situation, og med store bekostninger og mange besværligheder blev kanalen lukket igen i 1915. Efter omfattende udvalgs- og kommisionsarbejde, folketingsvedtagelse, lokalpolitiske stridigheder og endelig afstemning i 1926 blandt lodsejerne blev det vedtaget at bygge en afvandingssluse af hensyn til landbruget og en kammersluse til skibstrafik på Ringkøbing. Men det blev fiskerne, der skabte Hvide Sande. De begyndte at flytte til stedet og fik lagt pres på staten, så der i 193 Orne blev anlagt havn med kajer og slæbesteder. Havnen er siden udvidet i mange etapet Senest er der anlagt et stort havnebassin nord for kanalen. Havmolerne blev bygget for at beskytte indsejlingen til havnen. Nordre mole blev forlænget i l900erne efter mange års diskussioner mellem fiskerne og myndighederne. For de større kuttere var det nødvendigt med en dybere indsejling. Hvert år suges store mængder sand op fra indsejlingen med sandpumper, fordi havstrømmene nord fra aflejrer sand, når de passerer molerne. Sandet pumpes ud på stranden syd for kanalen for at sikre kysten mod havets nedbrydning. Molerne ind mod havnen stammer fra den første mislykkede Hvide Sande Kanal. Fiskeauktionen startede i 1931 i et lille træskur, men er siden udvidet flere gange. I den 180 m lange moderne hal er der tusindvis af fiskekasser, som køres ud og ind af trucks. Fiskene hejses op fra kutterne ved kajanlægget vest for auktionshallen og føres på transportbånd ind til sorteringsbordene. I 1991 blev der til fiskeauktionen landet ca. 15.000 tons fisk til en værdi af ca. 270 mio kr. Fiskene sælges på offentlig auktion, hver mandag-fredag kl. 7 om morgenen. Man er velkommen til at overvære auktionerne. Et godt overblik over Hvide Sande får man fra Troldebjerg, den store klit midt i byen nord for slusen. Her står en signalmast, der tidligere viste fiskerne, om strømmen var ind- eller udgående. Den er afløst af moderne signaler. På Troldebjerg ligger nogle bunkers fra besættelsestiden. Panserkuplen er en observationspost, hvorfra de tyske styrker dels kunne holde øje med lokale begivenheder og dels dirigere Stauning Kanon- batteri.

''Publiceret''