Hvidding Herreds Tingsted

Intro

Fra gammel tid har Tingbjergene mellem Brøns by og Brøns Mølle været tingsted for Hviding herred.

Fra gammel tid har Tingbjergene mellem Brøns by og Brøns Mølle været tingsted for Hvidding (nu Hviding) herred. Endvidere var der også rettersted i det nærliggende Galgevang, også benævnt Galgeklint. Fra kilderne berettes om et lille tinghus ved Brøns Mølle i 1834. Det var dog da stærkt forfaldent og tingstedet var derfor længe blevet afholdt hos gæstgiver Jepsen i Brøns. Samme år besluttede kongen at flytte tingstedet til Roager. Litteratur: J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2