Hvidbjerg


Fjordbåden Hvidbjerg i Vejle Havn, ca. 1950


Udsigt fra toppen af Hvidbjerg Klit over Vejle Fjord, ca. 1945-1960.


Fjordbåden "Hvidbjerg" i rum sø, ca. 1950


Luftfoto af Hvidbjerg og Vejle Fjord, 1949. Fotograf: Oskar Jensen, Vejle


Fjordbåden "Munkebjerg" i rum sø med Hvidbjerg Klit i baggrunden, o. 1950.


Badeliv ved Hvidbjerg, Vejle Fjord, 1900-1910.

Intro

Navnet Hvidbjerg ved Vejle kendes tilbage fra 1638, hvor stedet kaldes ”De huide bierge”. Det var dog først i 1800-tallet, at området blev bebygget. I 2008 havde landsbyen 256 faste indbyggere.

Hvidbjerg var et ufremkommeligt sted gennem mange århundreder. De, der var rejsende i området, nøjedes som regel med at se de hvide bjerge fra afstand.

Naturen omkring Hvidbjerg
Hvidbjerg er den eneste østvendte sandklit i Jylland og er knap 30 meter høj. I det sydøstligste hjørne af Hvidbjerg findes en lokalitet, der hedder Knuden. Ved foden af Knuden og i vandet herudfor findes sporene af bopladser fra stenalderen. Hvidbjerg-området omfattede i 1800-tallet 30 tdr. land. I 1892 oprettede 25 borgere fra Gårslev et interessantselskab, der blev ejere af dette område. Formålet var at overtage Fredskovsforpligtelserne. Der fandtes ganske enkelt et behov for en beplantning, der kunne hindre sandfygning.

Hvidbjerg som udflugtsmål
I 1913 blev Hvidbjerg, til stor irritation i Vejle, solgt til et konsortium af Fredericia-borgere. Konsortiet ønskede at gøre Hvidbjerg til et turistområde med sommerhusgrunde og badestrand. Allerede i 1914 begyndte Vejle Dampbaade at sejle til og fra Hvidbjerg fra Vejle - bla. med fjordbåden "Hvidbjerg". I første omgang kom Hvidbjerg til at fungere som en teltpark, hvor de besøgende medbragte deres eget logi. I 1930’erne blev Hvidbjerg Hotel opført og kaldtes ”De Tre Vande”. Omtrent på samme tid blev der opført en restauration.

Kunstnerkolonien Hvidbjerg
Hvidbjerg udviklede sig hurtigt til en sand kunstnerkoloni – som et andet Skagen. Den første kunstmaler var engelske William Giles, der var en hyppig teltligger i begyndelsen af 1900-tallet. Den næste blev Johannes Glob, men adskillige andre fandt også vej til Hvidbjerg, hvor den flotte natur blev en inspirationskilde. Det var på Hvidbjerg, at kunstnergruppen ”Spiralen” opstod med Finn Gerdes i centrum.

Hvidbjerg i dag
Hvidbjerg består i dag af en lille landsby med ca. 250 indbyggere, mens det store camping- og sommerhusområde mangedobler antallet i sommerhalvåret. Hvidbjerg er næsten bygget sammen med Høll, der ligger ved Fladstranden syd for Hvidbjerg.


Henvisninger:
Hvidbjerg - et andet Skagen. (red.) Poul Hviid, 1994.
Hvidbjerg - Perlen ved Vejle Fjord. (red.) Tage Beck, 1992
Gårslevbogen. Preben Mikkelsen, Børkop 2005.

Læs mere om fjordbåden Hvidbjerg på Vejlewiki