Hverringevej 405 Statshusmandsbrug oprettet på Hverringes jord.


Hverringevej 405


Hverringevej 405, havesiden. Foto Fyns amt.


Dige med spor efter højryggede agre på sydsiden af Hverringevej. Foto Finn Grandt-Nielsen.

Intro

Statshusmandsbrug oprettet på Hverringes jord 1926.

Hverringevej 381 og 405. Statshusmandsbrug oprettet 1926 på en del af Syregårdens jord. Hos naboen på de vestvendte marker dyrkes egnens bedste jordbær og kartofler.
På den sydlige side af vejen ses spor efter højryggede agre i diget. Vejen løb tidligere noget sydligere gennem Måle Skovhuse.