Hvejselvej 87, Hvejsel, Bjerlevgård

Intro

Matr.nr.: 2a Ejerlav: Bjerlev By Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Bjerlevgård blev brandforsikret i 1811 for 3.100 Rd.

Bjerlevgård blev brandforsikret i 1811 for 3.100 Rd. I papirerne herfra fremgår det, at stuehuset havde bræddegulv overalt. Desuden lå syd for gården et fire fags hus kaldet bagehuset. Begge dele var usædvanligt på den tid for bøndergårde.

Ejere/beboere:
? Bertel Hansen, fæster
1811-1827? Christen Bertelsen, ejer, søn af forrige ejer
1827?-1847 Hans Christensen
1847-1874 Jørgen Pedersen
1874-1921? Peder Jørgensen, søn af forrige ejer
1921?- Chr. Christiansen, svigersøn til forrige ejer

Slægtsoplysninger:
? Bertel Hansen (1717-1787), g.m. ?. Deres børn: Christen Bertelsen (1763); Søren Bertelsen (1760). S.B. var gift 4 gange. Hans søn af første ægteskab, Hans Sørensen, ejede gården der i 1940'erne var sognets alderdomshjem.

1811 Christen Bertelsen f.1763, g.m. ?. Deres barn: Bertel Christensen kaldet Stor Bertel, flyttede til gården i Sandvad, som senere kom til at hedde ”Bertelsminde” efter ham.

1827 Hans Christensen kaldet Hans Ingeborg var i slægt med forrige ejer, bror til Ane Tørring
(svigermor til Anders Johnsen, Vindelev)

1847 Jørgen Pedersen d. 1864. s.a. Peder Larsen, Bjerlev Højgård. G.m. Kirsten Marie Terkelsdatter.
Deres børn: Peder Jørgensen.
K.M.T. drev e. mandens død videre til 1874 og giftede sig 2. gang med Chr. Nielsen.

1874 Peder Jørgensen d. 1921. G.m. ?. Deres barn: Marie

1921 Chr. Christiansen d. 1946, s.a Anders Christiansen (Christianshåb, Ildvedvej 81). G.m. Marie Jørgensen. M.J. drev gården videre efter 1946.

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949