Hvejselvej 38, Hvejsel, Hvejselgård


Hvejselgård set fra Hvejselvej. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Hvejselgård, stuehuset fra havesiden. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.


Nielsine Jørgensen, Hvejselgård. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Jørgen Jørgensen, Hvejselgård. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.

Intro

Matr.nr. 2, 3, 4a, 34a Ejerlav: Hvejsel Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Hvejselgård har fra at være betegnet som en bol, op gennem tiden haft mange ejere. Der er gennem tiden indkøbt jordtilliggende til Hvejselgård som 1901 betegnes at være på 14 tdr. hk.

Den første oprindelse er et fæstebol, som ved de to ældste matrikler tilhører landsdommer Lundorff. Det svarer 1664 i landgildepenge 2 rd. udsæden er 2 sp. rug, 2 skp. byg og 1 tdr. havre. Fæsterens navn er Jacob Jacobsen. Han får ved matriklen 1688 hartkornet, der er på 4 tdr. hartkorn nedsat til 2-3-0-0. I skattemandtallet 2 år tidligere er besætningen anført til 2 plage, 1 ko og 3 får. 1694 er den solgt til Stougaard. Da der igen høres om fæstebolet tilhører det først Madame Ahrensberg, pastor Ahrensbergs enke, og siden svigersønnen pastor J.J. Mandix. Gården bliver solgt på auktion til Fahrenhorst, som 1777 sælger den sammen med Hvejsel Kirke til amtsforvalter Lang fra Ringkøbing. Under de følgende ejere forøgedes hartkornet noget og det er i denne periode at navnet Hvejselgård først begynder at blive anvendt. Han ejede desuden Lille Refstrup i Gadbjerg sogn, hvor han boede i 6 år til sin død 1799. 1797 solgt til Chr. Aug. Petersen, skødet lød på godt 4 tdr. hartkorn 1802 solgt til Chr. Asmussen som forøger gården. 1803 brændte gården. 1809 solgt ved auktion til generalmajor O. Poulsen til Lillerup som samme år sælger til C. C. Zander, der 1811 sælger til Lars Lundgård, som lader den brandforsikre for 8.400 rd. H. Ingerslev køber gården i 1816, men sælger den straks efter med 9½ tdr. hk. til Terkel Andersen. To år senere køber Anders Christensen gården på tvangsauktion for 1570 rd. rede sølv, og sælger den 1832 til A.C.Holbech. 1835 får Peter Christian Waidtløv skøde på gården, men sælger den 1837 til Anders Christensen Kyed, som ovetager en prioritetsgæld til ”afgangne Anders Christensen Hopballe Mølle”. Gården er da på 6-4-0-1 tdr. hk. 1838 køber han Søren Pedersens gård på 3-2-0-2 ¼ for 3000 rd. og 1847 får han bevilling til at lægge endnu to gårde sammen med Hvejselgård, matr. nr. 3 er nævnt som Michel Jørgensens på 4 tdr hk. og nr. 4a Jacob Jensens på 3-6-0-½ tdr. hk. Anders Christensen Kyed er født 1801 i Ulkjær, Sinbjerg sogn. 1831 købte han Skovgård i Kollerup sogn af svigerfaderen Chr. Albrechtsen, og sælger den igen i 1839. Anders Christensen Kyed var en særdeles driftig mand. Han havde en tid præstegården i forpagtning, købte Ildved Mølle tillige drev han byggeinterpriser, opførte Hvejsel, Ildved m.fl. skoler og Jelling Seminarium. Omk. 1847 købte han tillige Hammergården. 1847 nævnes en forpagter Seidelin som forpagter af Hvejselgård. 1848 er den solgt til Vilhelm Jansen den er nu 14 td. 7skp. hk.. Gården en sælges snart igen til I.C.L. Abrahamsen som er holstener. 1859 til Johannes Peter Heinrich Reinberg, bosat ved Pløen. 1860 er ejeren August Hermann Samuel Holst fra Haderslev. Holst fik gårdens mejeribrug i god orden og holdt mejerske, havde et særskilt kærnehus med en hestekærne. Der blev lavet særlig god ost, som var meget efterspurgt, så flok, der flyttede fra egnen, stadig sørgede for at forsyne sig herfra. Holst var svigersøn til Claus Henrich Jessien på Hvolgård. Holst døde1918. 1896 blev gården solgt til greve J.G.G.C.F.Knuth, hvis broder greve H.E.Knuth 1901 solgte til Jørgen Jørgensen. Hvejselgård ejedes indtil 1901 af grevinde Elisabeth Knuth f. komtesse Holck=Wintherfeldt af Frederiksberg. 1901 købte Jørgen Jørgensen, Cecilielund i Langskov sogn, ”Hvejselgård”, han var søn af Ane Kirstine og Anders Jørgensen af Cecilielund
Ejere/beboere:
1664 Landsdommer Lundorff (ejer)/fæster Jacob Jacobsen (Et fæstebol) ? Under Stougaard ? Pastor Ahrenbergs enke ? Pastor Mandix ? Fahrenhorst 1777 amtsforvalter Lang fra Ringkøbing (Lang kalder sig ejer af Hvejselgård) 1797 Chr. Aug. Petersen (4 tdr. Hk.) 1802 Chr. Asmussen (Forøger jordens tilliggende, gården brændte 1803) 1809 O. Poulsen til Lillerup (Sælger samme år) 1809 C. C. Zander 1811 Lars Lundgård (Lod gården brandforsikretfor 8.400 rd.) 1816 H. Ingerslev (Sælger den straks efter med 9½ tdr. hk.) 1816 Terkel Andersen 1818 Anders Christensen (Købt på tvangsauktion 1570 rd.) 1832 A.C.Holbech 1835 Peter Christian Waitløv 1837 Anders Christensen Kyed. (Købesum 3.700 rd., 6-4-0-1 tdr. Matr. .3 på 4 tdr. hk Matr. 4a på
3-6-0-½ tdr. hk. 1847 Seidelin (Forpagter ) 1848 Vilhelm Jansen (14-7-0-0-tdr. hk.) ? I.C.L. Abrahamsen (holstener) 1859 Johannes Peter Heinrich Reinberg, (bosat ved Pløen) 1860 August Hermann Samuel Holst (fra Haderslev - 38.000.rd.) 1896 greve J.G.G.C.F.Knuth ? greve H.E.Knuth 1901 Jørgen Jørgensen, (fra Cecilielund) (14 tdr. 4 skp. 1 fjk. ½ alb-Købesum 68.000 kr)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949