Hvejselvej 24, Hvejsel, Nygård


Hvejselvej 24, Hvejsel "Nygård" Tegning af E. Bertelsen

Intro

Matr.nr. 17 d Ejerlav: Hvejsel Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Fra brandprotokollen fra 1811: Enevold Andersen, nu Mads Madsen Rans gaard Nygaard kaldet, Stuehus i Nord.” Gården blev forsikret for 1.000 Rd.

Ejere/beboere:
? Enevold Andersen
o. 1811 Mads Madsen Rans
1827-1844 Jens Jespersen
1844-1890 Johan Rasmussen, svigersøn til forrige ejer (Tilkøber i 1871 matr. Nr. 33a)
1890-1932 Søren Rasmussen, søn af forrige ejer (Hk 2-6-0-0)
1932 Peder Pedersen, svigersøn til forrige ejer
? Emil Rasmussen?, svoger til forrige ejer

Slægtsoplysninger:
? Enevold Andersen

o. 1811 Mads Madsen Rans

1827 Jens Jespersen g.m. ?. Deres børn: en datter (g.m. Johan Rasmussen)

1844 Johan Rasmussen g.m. Jens Jespersens datter. Deres barn: Søren Rasmussen

1890 Søren Rasmussen g.m. ? Deres børn: Emil Rasmussen?; en datter (g.m. Peder Pedersen)

1932 Peder Pedersen (fra Fyn) g.m. Søren Rasmussens datter.

? Emil Rasmussen?

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949