Hvejselvej 129, Hvejsel, Sinesminde

Intro

Matr.nr. 6 a Ejerlav: Bjerlev Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang

I skiftet efter Kirsten Sørensdatter fra 6.3.1798 ses hartkornet at være 3-7-0-0. I Brandkassen vurderet til 400 Rd. for matr. nr. 6.
Chr. Olesen (ejer fra 1887) gav gården navnet Sinesminde efter sin første kone.

Ejere/beboere:
1787?- Anders Jørgensen, fæster?
?- o. 1810 Christen Andersen, søn af forrige ejer/beboer
o. 1810-1847 Søren Christensen, søn af forrige ejer
1847-1885 Søren Chr. Sørensen, søn af forrige ejer
1885-1887 Jens Albrechtsen (Hk. 4-6-0-1)
1887- Chr. Olesen
-1934 Henrik Hansen, svigersøn til forrige ejer, først som forpagter senere som ejer
1934 Henning Jensen

Slægtsoplysninger:
1787? Anders Jørgensen g.m. ? Deres barn: Christen

? Christen Andersen i 1773 g. m. Kirsten Sørensdatter. Deres barn: Søren Christensen

1810 Søren Christensen g.m. (ukendt). Deres børn: Jacob Sørensen; Søren Chr. Sørensen

1847 Søren Chr. Søsrensen

1885 Jens Albrechtsen

1887 Chr. Olesen g. første gang m. Sine. Deres barn: en datter

? Henrik Hansen g.m. d.a. Chr. Olesen

1934 Henning Jensen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949