Hvejselvej 11, Jelling, Eliseholm


Matrikelkort over Jørgen Christian Andersens gårdes jorder, Skovbølling


Eliseholm, Hvejselvej 11, Skovbølling


Allé og indkøringsport til Eliseholm malet af A. Edsen Johansen 1928


Barnedåb på Eliseholm. Inge Kierkegaard blev døbt 1946 i Jelling kirke.


Herman høster sidste mark


Hans Kierkegaard kører træ ind


Gotholdine Hansen, f. Albrechtsen, "Eliseholm", g.m. August F. Hansen


August Frederik Bønzøe Hansen


Eliseholm set fra øst, fra begyndelsen af den nyplantede allé


Skovtur til Faarup Sø, 1945. Fra venstre: Hanne Balslev Nielsen, Niels Kristian Hansen, Jørgen Balslev Hansen, Hans August Frederik Kierkegaard, Ruth Balslev Hansen (f. Nielsen), to unavngivne personer.


Udklip hvor ejerskiftet 1941 fremgår

Intro

Matr.nr.: 2a Ejerlav: Skovbølling Sogn: Jelling Herred: Tørrild Navnet Eliseholm har ejeren fra 1848, Rasmus Albrechtsen, givet gården efter datteren Elise (Margrethe).

I 1930'erne beskrives bygningsmassen på Eliseholm som "..gode, overvejende grundmurede, hvidpudsede bygninger. Hovedbygningen, der er opført i 1840 ligger mod nord til haven og har gennemgående frontspids, er tækket med cementsten og rummer en god beboelse med indlagt centralvarme. Af de fritliggende avlslænger rummer den østlige sidelænge ko- og svinestald samt indkørselsport fra den ca. 200 m lange indkørseldallé fra lndevejen."

Henrik Henriksen er den første kendte ejer af Eliseholm. Hans enke, Seesel (el. Sidsel) Marie Sørensdatter, drev gården videre efter mandens død. S.M.S. sælger, med prop. Albrechtsen på Skovgård som værge, videre til svigersønnen Jørgen Christian Andersen. I folketællingen fra 1834 ses J.C.A. med familie havde 3 tjenestefolk og desuden var Seesel Marie på 68 år aftægtskone!

Rasmus Albrechtsen, ejer fra 1844 og flytter dertil i 1848 eller 1849. Han blev født på Skovgård i Kollerup sogn. R.A. kom fra en stilling som forvalter på St. Grundet i Vejle, før han købte Eliseholm. Hans kone Caroline Zander, d.a. Carl Zander (St. Refstrup senere Hvejselgård). R.A. døde året efter parret kom til Eliseholm. Caroline drev herefter gården videre med hjælp af forpagter Poul S.T. Skou fra Randbøl sogn til 1868, August Frederik Hansen (fra Flensborg) overtog gården for 36.000 Rd. (77 ha. 10 Tdr. Hrtk + besætning og indvt.) I 1869 blev August Frederik Hansen gift med Gotholdine E. Albrechtsen. En af deres børn, Frederikke, kaldet Frede, blev gift med seminarielærer på Jelling seminarium (1892-1904) William Kierkegaard.
Næste ejer af Eliseholm blev Gotholdine og August Hansens søn, Poul Hansen. Efter faderens død i 1889 var P.H. forvalter og ved moderens død i 1915 bliver P.H. ejer af gården og søsteren, Elisabeth Hansen, var husbestyrerinde. Elisabeth, i familien kalder moster Lippe, havde en tid husholdningselever fra København. Elisabeth blev gift med Alfred Bentzen fra Styvelgård i 1921. Alfred Bentzen blev ved giftermålet medejer af Eliseholm. Elisabeth døde i 1932.

Poul Hansen blev aldrig gift, men gården blev i familien efter ham, idet nevøen Hans August Frederik Kierkegaard købte Eliseholm i1941. H.A.F.K. blev gift i 1944 med Anna Elisabeth Balslev Nielsen, der kom til Eliseholm for at lære ”landhusholdning” i 1943. Parret flyttede fra Eliseholm i 1948 og kom siden til Højen sogn i 1949, hvor H.A.F.K. for anden gang købte gården Horstedgård, som stadig er i familiens eje.

Poul Hansen køber i 1948 Eliseholm. I de mange år P.H. ejer Eliseholm, sker store forandringer med de tilhørende mosearealer. Sammen med naboer blev et større dræningsprojekt sat i gang for Skovbølling Mose i midten af 1950’erne.
Nuværende ejer (2011): Torben Paaske, Stougård, Tørring.

Ejere/beboere:
? Henrik Henriksen
? Seesel Marie Sørensdatter, enke efter H.H.
1827-1845 Jørgen Christian Andersen, svigersøn til forrige ejer
1844- Rasmus Albrechtsen
-1868 Caroline Zander, enken efter R.A. 1868- Aug. F. Hansen, svigersøn til forrige ejer
-1915 G. Emilie Hansen, enke efter A.F.H.
1915-1941 Poul Hansen, søn af forrige ejer (fra 1921 til ca. 1932 er Alfred Bentzen medejer)
1941-1948 Hans A.F. Kierkegaard, nevø til forrige ejer
1948-1964 Poul Hansen
1964- Kraul Hamburg
1970-1989 Annette Just
? flere ejere
? Torben Paaske, Stougård, Tørring

Slægtsoplysninger:
? Henrik Henriksen g.m. Seesel Marie Sørensdatter. Deres børn: Marie Henrichdatter (f. 1802)

1827 Jørgen Christian Andersen g.m. Marie Henrichdatter . Deres børn: Henrich Jørgensen (f. 1827); Anders Jørgensen (f. 1828); Else Marie Jørgensdatter (f. 1830); Søren Jørgensen (f. 1832)

1844 Rasmus Albrechtsen (1807-1849) g.m. Caroline Zander (1805-1896). Deres børn: Elise; Gotholdine Emilie; Christian.

1868 August F. Hansen gift i 1839 med Gotholdine Emilie f. Albrechtsen. Deres børn: Karl Frederik Poul; Poul; Rasmus (1873-74); Frederikke Dorothea; Rasmus Albrecht; Elisabeth Kristiane.

1915 Poul Hansen (1921-ca. 1932 med Alfred Bentzen som medejer)

1941 Hans August Frederik Kierkegaard gift i 1944 Anna Elisabeth Balslev Kierkegaard f. Nielsen. Deres børn: Inge, Helle og Lars. Alle født mens familien boede på gården.

1948 Poul Hansen g.m. Adda f. Hahn. Deres barn: Lejf Hansen

1964 Kraul Hamburg, revisor

1970 Annette Just, politiker


Henvisninger: Inge Kierkegaard; Vejle Amts Folkeblad 1955; Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.