Hvejsel kirke


Hvejsel kirke, o. 1960.


Hvejsel kirke, o. 1930


Hvejsel kirke med den gamle skole til venstre, 1922

Intro

Hvejsel kirke var i middelalderen viet til Skt. Anna og består af et romansk kor og skib med to sengotiske tilføjelser - vesttårn og våbenhus.Kirken er opført omkring år 1150.

Hvejsel kirke var i middelalderen viet til Skt. Anna og består af et romansk kor og skib med to sengotiske tilføjelser - vesttårn og våbenhus. Herudover blev der ved midten af 1500-tallet opført et kapel ved skibets sydside. De romanske dele er opført af frådsten iblandet enkelte granitkvadre uden nogen sokkel. Der findes dog ikke mange enkeltheder tilbage fra den oprindelige romanske kirke. Våbenhuset blev revet ned i 1910.

I 1878 afdækkede man på korets nordvæg resterne af et kalkmaleri fra omkring år 1200 – der var tale om en apostelfrise samt et rytterbillede med flere heste som blandet andet også kendes fra Skibet kirke. Kalkmalerierne i Hvejsel kirke blev dog tildækket igen.

Altertavlen er et maleri fra 1875 af Christian Dalsgaard og forestiller Opstandelsen. Kirkens tidligere altertavle, bygget i 1595 med fire joniske søjler og naive billeder fra 1800-tallet, lå tidligere på kirkeloftet, men efter en restaurering i 1951 af Ejnar V. Jensen hænger det igen i kirken. Prædikestolen er et fint billedskærerarbejde dateret 1582 med Frederik II’s navnetræk og stammer fra det samme værksted, som har skåret prædikestolen i Vindelev kirke. I 1500-tallet var Hvejsel kirke ejet af Spliid-slægten fra Mindstrup, der var bygherrer til kapellet.

Henvisning:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.vejle.provsti.dk