Hvedholm


Udklip. Trykt tegning. Herregården Hvedholm


Litografi. Herregården Hvedholm


Fotografi. Herregården Hvedholm


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Hvedholm


Herregården Hvedholm. Billedet tilhører Horneland Folkemindesamling

Intro

Hvedholm tog sin begyndelse som en lille korngård på størrelse med to bøndergårde. Gården nævnes første gang som hovedgård i 1475. Navnet betyder meget sigende ’hvede-ø’.