Husvold


den sydlige voldgrav set fra nordvest mod sydøst


Husvold set fra syd


volde og borgbanke

Intro

Koldingegnens største og mest velbevarede voldsted fra middelalderen.

Husvold er Koldingegnens største voldsted. Det består af en tilnærmelsesvis trekantet borgbanke ca. 80 x 70 meter stor med en kronvold. Mod nordøst og øst ligger voldstedet ud mod et sumpet engområde, medens det i sydvest og vest omgives af en 15- 20 metermeter bred kunstigt anlagt voldgrav. Langs gravens yderside er der en 5 m bred og 1 m høj vold. Banken er delvist gennemskåret af et gammelt vejtracé. Stedets historie er ukendt, da der ikke kendes skriftlige efterretninger om stedet. Der har ikke været foretaget arkæologiske udgravninger i voldstedet, som kunne belyse stedets historie. Der er fremsat den teori, at der er tale om en tilflugtsborg fra jernalderen. Men anlægget kan med lige så stor ret tolkes som et voldsted fra middelalderen. Anlæggets placering i landskabet og udseende afviger ikke fra mange andre af middelalderens voldsteder.