Husum-Ballum


Ballum Lutherske Missionshus


Ballumhus forsamlingshus. Fotograf: Henrik J. Møller

Intro

Landsbyen Husum-Ballum er i dag vokset sammen med Bådsbøl-Ballum.

Højt placeret på Hjerpsted Bakkeø ligger Husum-Ballum. Landsbyen, som nævnes i 1484, er i dag vokset sammen med Bådsbøl-Ballum. Landsbyen ligger som den østligste del af de to sammenvoksede landsbyer og der er især i den østlige ende nogle fine overgange mellem bebyggelse og landskab.
Husum-Ballum er opstået omkring et let forgrenet vejforløb og landsbykarakteren opleves i dag bedst omkring området Husumvej - Mølbyvej. Her ligger flere fine egnstypiske huse fra 1800-tallet.
Omkring 1900 udviklede byen sig især langs Byvej. Enkelte villaprægede gadehuse og især det fine forsamlingshus fra 1911, den tidligere skole og missionshuset stammer fra denne periode af Bedre Byggeskik.

Litteratur
Sønderjyllands Amts kulturmiljøudpegning.
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 98-99.
Trap Danmark, 5. udg., Tønder Amt.

Kulturarvsstyrelsen - Husum Ballum