Husmandssted fra Lunge Bjerge


Hans Peter og Dorthea Madsen, som boede i husmandsstedet fra Lunge Bjerge i 1919. Nu er huset i Den Fynske Landsby.


Husmandssted fra Lunge Bjerge, nu i Den Fynske Landsby. Billedet er formentlig taget i forbindelse med museets åbning i 1946.


Husmandssted fra Lunge Bjerge, nu i Den Fynske Landsby.

Intro

På grænsen mellem Lunge, Ørslev og Tanderup sogne lå engang et lille husmandssted. Område var præget af sandet jord, der var svært at opdyrke med ordentligt udbytte. I 1944 købte Den Fynske Landsby huset, der blev rejst som en af museets første bygninger.

I de første godt 100 år af Lunge Bjergehusets historie var det i den samme families eje. Fra 1840 til 1870’erne bestod husstanden af Hans Knudsen og Mine Nielsdatter, deres søn Knud og en tjenestepige.
I 1870’erne overtog sønnen huset og boede der med sin kone og deres mange børn – de fik i hvert fald seks. Børnene boede der dog ikke alle samtidig, da de kom ud at tjene i en tidlig alder.

Hans Knudsen betegnes i folketællingerne somme tider som gårdmand, somme tider som bolsmand, og hans søn Knud Hansen omtaltes ligeledes som landmand i 1870, så tilsyneladende har de drevet agerbrug. Der har formentlig været tale om et sammensat landbrug med lidt dyrkning, lidt tørvegravning og lidt dyrehold. Håndværk kan også have spillet en rolle.

Folketællinger
1787
Hans Hansen, 56 år, Gift, Husbonde, Bonde og boelsmand
Mette Knudsdatter, 55 år, Gift, Madmoder
Knud Hansen, 19 år, Ugift, Deres barn af første ægteskab
Anne Kathrine Hansdatter, 12 år, Ugift, Deres barn af første ægteskab
Kirstine Pedersdatter, 77 år, Enke, Mandens moder, syg og sengeliggende
Lene Pedersdatter, 70 år, Enke, Inderste og nærer sig af at spinde

1801
Knud Hansen, 33 år, Gift, Husbonde, bonde og Boelsmand
Anne Kirstine Ibsdatter, 47 år, Gift, Hans Kone
Hans Knudsen, 10 år, Ugift, Deres søn
Hans Hansen, 36 år, Ugift, Mandens broder

1834
Knud Hansen, 67 år, Enkemand, fæsteboelsmand
Hans Knudsen, 42 år, Ugift, hans søn
Mine Nielsdatter, 34 år, Ugift, tjenestepige

1840
Hans Knudsen, 48 år, Gift, Gaardmand
Mine Nielsdatter, 39 år, Gift, hans Kone
Knud Hansen, 1 år, Ugift, deres Søn
Marie Madsdatter, 17 år, Ugift, Tjenestepige

1845
Hans Knudsen, 53 år, Gift, boelsmand
Mine Nielsdatter, 43 år, Gift, hans kone
Knud Hansen, 5 år, Ugift, deres søn
K. Kirstine Jørgensdatter, 22 år, Ugift, tjenestepige

1850
Hans Knudsen, 58 år, Gift, Boelsmand, Huusfader
Mine Nielsdatter, 49 år, Gift, hans Kone
Knud Hansen, 10 år, Ugift, deres Søn
Mette Pedersen, 15 år, Ugift, Tjenestepige

1860
Hans Knudsen, 60 år (70!), Gift, gaardmand og huusfader
Mine Nielsdatter, 60 år, Gift, hans kone
Knud Hansen, 21 år, Ugift, deres søn
Mette Sophie Madsen, 22 år, Ugift, tjenestepige

1870
Hans Knudsen, 78 år, Gift, Husfader, Landmand
Mine Nielsdatter, 69 år, Gift, Husmoder
Knud Hansen, 30 år, Ugift, Søn
Maren Christine, 19 år, Ugift, Tjenestepige

1880
Knud Hansen, 40 år, gift, husfader
Kristiane Olsen, 28 år, gift, hans kone
Hans Knudsen Hansen, 7 år, ugift, barn
Niels Marius Hansen, 5 år, ugift, barn
Mine Hansen, 3 år, ugift, barn
Karl Ole Hansen, under 1 år, ugift, barn

1890
Knud Hansen, 50 år, gift, husfader, arbejdsmand i agerbruget, født i Gjelsted
Kristiane Olsen, 38 år, gift, husmoder, født i Wissenbjærg
Mine Hansen, 12 år, ugift, barn, født i Gjelsted
Karl Ole Hansen, 10 år, ugift, barn, født i Gjelsted
Hansine Marie ?? Hansen, 5 år, ugift, barn, født i Gjelsted
Karen Pederline Hansen, 1 år, ugift, barn, født i Gjelsted

1901
Knud Hansen, født d. 15.7.1839, Gift, Husfader, landbrug, født i Gjelsted
Kristiane Hansen, født d. 20.1.1852, Gift, Husmoder, født i Vissenbjerg
Karl Ole Hansen, født d. 11.11.1879, Gift, Piskemagerlærling, født i Gjelsted
Karen Pederline Hansen, født d. 2.8.1888, Gift, Datter, født i Gjelsted


Byggeskik
Husmandsstedet fra Lunge Bjerge består af tre længer i bindingsværk med stråtag. Træværket er spinkelt og ikke særlig tætsiddende. Taget er lavet af tagrør og har kragetræer på rygningen.

Bygningshistorie
Huset er formentlig bygget i begyndelsen af 1800-tallet, men vi kender ikke meget til dets bygningshistorie, da der ikke er bevaret brandforsikringsarkivalier eller andre kilder, der kan belyse den.
På Original 1 kortet fra 1811 (Original 1-kortene er de første danske matrikelkort) ses huset markeret som et lille enlænget hus. På kortmateriale fra slutningen af 1800-tallet antydes en tolænget bygning, men hvornår huset er blevet udvidet til det trelængede husmandssted, det var i 1844, vides ikke. Da huset blev hjemtaget, var det indrettet med bryggers, køkken med bageovn, tre stuer, soveværelse og børneværelse.
Der var indlagt elektricitet, men vand måtte man hente fra brønden. Familien, der beboede huset fra 1936, byggede et nyt hus på grunden i 1942. Den Fynske Landsby købte det gamle hus i 1944 og genrejste det i museet i 1946. Se husmandsstedet fra Lunge Bjerge i Den Fynske Landsby.