Husmandskolonier på Bækhusevej og Bahlvej


Bahlvej 30


Standardtegning af statshusmandsbrug

Intro

I 1928-1930 blev der oprettet to husmandbrug på Bækhusevej og seks på Bahlvej. I 1941-1950 kom yderligere to på Bahlvej. De fleste af dem var statshusmandsbrug, d.v.s. ejendomme med billige statslån og særlige regler for erhvervelse og afvikling

En husmandskoloni er en gruppe mindre landbrug, der er oprettet på nyopdyrket jord eller ved en større udstykning fra en herregård.

De her nævnte ejendomme - to på Bækhusevej og otte på Bahlvej - er for de flestes vedkommende oprettet på nyopdyrket jord.

Ejerne af ejendommene fik en hård start, idet den økonomiske krise i 1930erne satte ind umiddelbart efter de havde etableret sig. Tre af dem måtte sælge efter et par års forløb.

I dag er der fritidslandbrug på flere af de tidligere husmandsbrug. Nogle er istandsat og velbevaret.

Kilder:
Real Dania " Statshusmandsbrug mellem udvikling og bevaring "
H.K. Kristensen. "Outrup Sogn før 1935 "
Henning Nielsen m. fl. " Outrup Sogn efter 1935 "