Husmandskolonien på Randsigvej


Randsigvej 61


Randsigvej 50


Randsigvej 50


Randsigvej 50

Intro

I 1925- 1930 blev der oprettet syv husmandsbrug på Randsigvej. Omkring 1953 kom der yderligere et husmandsbrug til.

Beboerne i den nye koloni følte ikke rigtigt, at de hørte til hverken i Vittarp, Bahl eller Orten. De kontaktede lokalhistorikeren H. K. Kristensen og bad ham finde et nyt navn til området. Han foreslog Randsig. På Orten Hede blev det til Sdr. Randsig.

Navnet Randsig hentyder til at bebyggelserne ligger på randen af et lavbundsområde.

Nu virker det tidligere golde område ret frodig med masser af gode læhegn. Men mange mennesker har også slidt for at det ser sådan ud i dag.

Kilde:
H. K. Kristensen: Outrup sogn før 1935
Outrup Sogn efter 1935


Husmandskolonien blev oprettet 1925 -1930 På Vittarp Hede. Ribe Amts udstykningsforening havde i årene forinden opkøbt 400 tdr. land i Vittarp og Bahl.

Da udstykningsforeningen kom i økonomiske vanskeligheder, efter den reviderede statshusmandslov af 4/10 -1919, overtog jordlovsudvalget arealet, hvor man havde påbegyndt pløjningen af heden.
Den videre opdyrkning blev overladt til Poul Peder Poulsen, Vittarp. Se omtalen af Peder Poulsen under
mindestenen på hjørnet af Nymindegabvej og Vittarpvej.

De fleste af husmændene havde deres ejendomme i mange år. I modsætning til de der var tilknyttet husmandskolonien i Bahl, så de har nok haft bedre betingelser her.

I dag er kun et par af husmandstederne fuldtidsbrug med et noget større areal end oprindelig.