Huset i Magstræde


Huset i Magstræde. Huset i Magstræde

Intro

Ungdomsoprøret og modstanden mod forældregenerationens dannelsesinstitutioner førte fra slutningen af 1960'erne til mange nye former for kulturtilbud. ”Huset” i Magstræde 14 var et af dem...

Ungdomsoprøret og modstanden mod forældregenerationens dannelsesinstitutioner førte fra slutningen af 1960'erne til mange nye former for kulturtilbud. ”Huset” i Magstræde 14 var et af dem. Forskellige grupper unge fik i 1970 lov til at bruge bygningen og drive den på kollektiv basis – et projekt, der måtte stoppe året efter, blandt andet på grund af problemer med stofmisbrug. I 1972 kom ”Huset” ind under Københavns Ungdomscentre og blev bygget om til en række aktiviteter som spisehus, café, musikscene og teater. Lige siden har ”Huset” rummet en vigtig del af Københavns alternative kulturtilbud. ''Bordelgaden'' Magstræde har en broget fortid som bordelgade. I slutningen af 1800-tallet tog myndighederne drastiske skridt i forsøget på at begrænse udbredelsen af kønssygdomme, ikke mindst syfilis. Sygdommen spredtes gennem byens prostituerede, og man indførte kontrol og undersøgelser og udpegede visse strøg til bordelgader. Heriblandt Magstræde. Naboerne til gaderne klagede til myndighederne og skrev f.eks.: ”Kvinderne ligge med overkropppen ud af Vinduerne og raabe de forbigaaende herrer an… saavel ved Dag som ved Aften… Fruentimmerne opholde sig jevnlig i Gadedørene til Eiendommene og patrouillere ugenert paa Gaden udenfor deres Boliger og indbyde til Utugt”. Omkring år 1900 havde Magstræde bordeller i nr. 7, 19, 8, 16, 18 og 20 – hver femte af gadens beboere var prostitueret.