Huset "Bakkebo"


Bakkebo set fra nordøst. Bakkevej i forgrunden. Akvarel af Frands Johan Ring.


Bakkebo med østvendt tilbygning.

Intro

Huset er beliggende Hestehøjvej 72. Bindingsværksejendom fra ca. 1877 i følge brandtaksation.

Det første kendskab arkivet har til ”Bakkebo” er, at huset ifølge en brandtaksation er blevet brandforsikret i 1877.
En nyere taksation i 1919 viser, at beboelsen var opført i bindingsværk på støbt sokkel og med paptag.
7,7 meter lang og 5,8 meter bred.
Et lille udhus på 3 x 3,4 meter beregnet til svin og brændsel, i bindingsværk og med paptag.
Et bræddeskur på 1 x 1,1 meter - et såkaldt lokum.
Det hele var samlet set takseret til 3.900 kr. i år 1919.

Huset var bygget af gårdejer Jørgen Pedersen på ”Trunholm”, Højbyvej 3, og har sikkert tjent som arbejderbolig til gården. Den første, vi med sikkerhed véd bor her, er iflg. folketællingen i 1880 Hans Peder Pedersen fra Fraugde, gift med Karen Knudsen.

Ved folketælling i 1906, 1911 og 1916 har der været flere lejere, men i 1919 sælger Hans Christian Torkildsen huset til elektriker Chr. Hansen.

Denne sælger huset videre godt et par måneder senere til smed Lars Christian Larsen.

I 1924 brændte huset ned. Genopbyggedes på 3 mdr.

Frem til 1934 var der kun ”Bakkebo” samt ”Kroghuset” (nuv. Hestehøjvej 106) på Staunings Allé, som gårdmændene i Højby kaldte vejen.
Indtil 1973 hed vejen Bakkevej. Herefter blev det Hestehøjvej.

3. generation efter Chr. Larsen bor i dag i Bakkebo.