Husby Klitplantage

Intro

1100 hektar stort plantage-og hedeareal. Tilplantningen af plantagen er påbegyndt i 1858, som forsøg på at dæmpe sandflugt.

Den 1100 ha. store Husby Klitplantage, der tættest på havet består af et bakket klitlandskab dækket af hedebevoksning og klitgræs, går senere over i fyr- og granskov, mens der længere inde landet findes bøg og andre løvtræer. I denne enestående plantage findes der en populær badesø og afmærkede vandreture af mellem 1 times til 3 timers varighed, og en folder med oversigtskort over skoven og de afmærkede ruter kan rekvireres på turistkontorerne.Jordbunden veksler meget. Lige fra høje magre klitter over fugtige sletter til overføget moræne. Dette giver en meget varieret beplantning, idet valget af træart afpasses efter forholdene. Den sydligste del hviler på en udløber af en bakkeø. Mod nord og vest er undergrunden derimod hævet havbund. Alt er dækket af flyvesand i variende tykkelse. En karakteristisk klitdannelse er 'Gryden' i plantagens vestside. Det er en såkaldt parabelklit, hvor åbningen mod vest senere er lukket af nydannede klitrækker. I plantagen findes der 2 naturlejrpladser.