Husby Klit
Intro

Det er forvirrende for den, der ikke er lokal- kendt, at Husby Klit ikke ligger ved Husby, men syd for Vedersø Klit. Man får her et af de bedste indtryk af et urørt vestjysk klit- landskab, for der er næsten ingen sommerhuse, idet strækningen fra Sidselsbjerg i syd til Odbjerg i nord er fredet.

Husby Klits vartegn er sømærket, kaldet Husby Ravn. På Husby Klit ligger nogle af de største og flotteste klitgårde med grundmurede bygninger fra 1800-tallet. De enkelte gårde og deres fastboende familier kan følges langt tilbage i historien. Husby Klit er en af de smalleste og mest truede klittanger foran de vestjyske fjorde. Der kendes til et havgennembrud under den store stormflod i 1825, og strækningen ved Strandgården blev sikret med høfder i slutningen af l920rne. Takket være høfderne blev der opbygget en ny bred og høj klitrække. Disse klitter blev voldsomt angrebet under stormfloden den 24. november 1981, hvor en faretruende situation kun med nød og næppe blev afværget. Det bagvedliggende dige blev siden forlænget og forhøjet. Resterne af klitterne forsvandt imidlertid i havet, og under de voldsomme storme 26. januar og 27. februar 1990 var diget tæt på at blive overskyllet og gennembrudt. Der er siden bygget et nyt betonsikringsværk på 1500 m. Betonskråningen går 2 meter ned i stranden for at sikre mod underminering. Samtidig er høfderne blevet udvidet og forstærket med blokke af norsk granit, og stranden er fodret med oppumpet sand. Langs klitvejen ses store stabler og stakke af høstede tagrør. Det er en afgrøde, som mange turister ikke kender. Rørhøsten ved Vest Stadil Fjord foregår sent om vinteren inden fuglenes ynglesæson, og helst mens der er isdække. Høstningen foretages med specialbyggede maskiner, der er en slags amfibiekøretøjer på brede ballondæk. De folk, der arbejder i rørene er meget opmærksomme på hugorme, for Husby Klit er et af de steder i landet, hvor der endnu er en stor bestand af hugorme. Man kan undertiden endda møde dem på stranden. Hugormen er totalfredet. Den forsvinder som regel, hvis den bliver forstyrret, men det sker flere gange om året, at lidt for nysgerrige hunde bliver ramt af hugormebid.

''Publiceret''