Husargrave på Taulov kirkegård
Intro

På Taulov kirkegård ligger to krigergrave fra Treårskrigen (1848-1850).

På Taulov kirkegård ligger en grav med 8 garderhusarer, som faldt ved Kolding under Treårskrigen. Den mindesten, der er sat på graven, bærer øverst et marmorkors, og foran korset er der en husarchakot af metal. Mindestenen er rejst af 2.eskadron den 12. juli 1852. Stenen bærer de faldne garderhusarers navne, og på bagsiden står: ”Fra samtlige eskadronkammerater, officerer, underofficerer og mandskab”.