Hunseby kirke


Hunseby kirkegård


Hunseby kirkegård


Hunseby kirkegård


Hunseby kirke


Den nye døbefond


Gravkapellet for familien Knuth, Knuthenborg.


Hunseby kirke - korbuekragsten


Hunseby kirke - prædikestolen


Hunseby kirke set fra sydøst


Hunseby kirke


Hunseby kirke


Kirken set fra sydøst


Hunseby kirke


Køreportal med jernbogstaverne G A C v K 1729 (geheimeraad Adam Christoffer von Knuth)

Intro

Kirke fra midten af 1100-tallet med romansk kor og skib og gotisk tårn. I 1880 blev der på sydsiden tilføjet et gravkapel for Knuthenborg. Kirken er hvidkalket og med rødt tegltag. Den har tidligere hørt under Knuthenborg gods.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Hunseby kirkegård


I skibets sydmur er indsat to granitkvadre. Den ene med et mandshoved, som i daglig tale kaldes Kong Hunses hoved. Den anden med koncentriske cirkler i relief og to arme med hænder. Denne kaldes Kong Hunses navle.
Kirken har i katolsk tid været viet til Sankt Andreas.


Altertavlen der kan dateres til o. 1700 er udført i akantusbarok. Tavlen bærer våben for Eggert Christopher Knuth og fru Søster Lerche.
Prædikestolen har himmel med årstallet 1617. På hjørnehermerne ses våben for Knud Urne (dansk rigsråd - død 1543) og Merete Grubbe.
I gravkapellet er ophængt et epitafium for Eggert Christopher Knuth (død 1697 og fru Søster Lerche (død 1723).