Hunner med kineserpige


"Hunner med kineserpige", lavet af C.J. Bonnesen.

Intro

Christian den Niende til hest er ikke den eneste rytterstatue, der er opstillet i Aalborg. På en bakketop ved Skydepavillonen står C.J. Bonnesens "Hunner med kineserpige" og i anlægget mellem Thyrasgade og Louisegade "Rytteren" af samme kunstner.

''Hunner med kineserpige'' "Hunner med kineserpige" stod oprindelig ved Kong Christians Allé i nærheden af kunstmuseet, men da byggeriet af dette indledtes i 1968, blev den flyttet op ved siden af Skydepavillonen. Skulpturen er et eksempel på, hvorledes det er lykkedes kunstneren at skabe harmoni, skønt manden og kvinden er stærke kontraster. Krigeren viser sin åbenlyse glæde over det gode krigsbytte, mens pigen forskræmt og også lidt genert finder sig i sin skæbne. Bonnesen lavede flere udkast til denne skulptur, og han arbejdede meget med detaljerne, inden han fandt frem til den endelige form. De to skulpturer "Rytteren" og "Hunner med kineserpige" blev opstillet i juli og september 1935, og "Rytteren" var det sidste arbejde, Bonnesen nåede at få færdigt, inden han døde. Det var i trediverne almindeligt, at skulpturer blev opstillet i bestående grønne områder, men til "Rytteren " blev der lavet et særligt anlæg. Det var flere af byrådets medlemmer ikke tilfreds med. De mente, at Aalborg efterhånden havde fået så mange skulpturer, at det snart kunne være nok. Støbningen af "Rytteren " blev betalt af De forenede Textilfabrikker i Aalborg og "Hunner med kineserpige" af Ny Carlsberg fondet.