Hundstrup


Landsbyen Hundstrup på Fyn. Ved vejsvinget i forgrunden ses Hundstrup Skole, Åbyvej 2-4-6. I baggrunden ses Hundstrup Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Hundstrup på Fyn. Savværk på Filippavej 96. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Hundstrup på Fyn. Smedie på Filippavej 36. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Hundstrup er nævnt første gang som Huntorpe i 1348 . Forleddet er afledt af andsnavnet Huns. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.