Hundigegård


Luftfotografi af Hundigegård

Intro

Hundigegård, matrikelnr. 10a i Hundige, Hundige-Kildebrønde Sogn, var fæstegård under Benzonsdal Gods og købt til selveje i 1808.

Historie Hundigegård reduceredes i 1811 ved salg af en parcel. Den sidste ejer H.C. Andersen udstykker jorden i ca. 1960 og sælger parcellerne direkte til bygherrerne. Grundene blev solgt som selvbyggergrunde, da der i var byggestop i perioden. Gårdejerne i Hundige området solgte grundene under navnet De Plougske Grunde. Grundene blev solgt for 10.000 kr. Nogle grundejere fik et kålhoved eller en pattegris med i købet. Grundene blev solgt uden vand, kloakering eller vej, der var kun 4 pæle til at markere hjørnerne.

Fæstere/ejere 1. Peder Jensen, 1729 2. Ole Pedersen, 16. jul. 1757 3. Peder Hansen, 6. nov. 1761, gm. fg. enke 4. Hans Pedersen, 18. apr. 1775, selveje 16. dec. 1808 5. Peder Hansen, 14. mar. 1811, fg. søn 6. Hans Pedersen., 4. mar. 1859, fg. søn 7. Kirsten Nielsdatter, 7. dec. 1883, fg. enke 8. Niels Christensen, 25. jun. 1886, gm. fg 9. Hans Christian Andersen, 14. okt. 1913 gm = gift med fg = forgænger

''Publiceret''