Hundige Strand Familiecamping


Den første bygning i en dansk teltlejr. Dette første spidsskur i landet fra Hundige familiecamping blev brugt til sengehalm i teltene

Intro

Hundige Strand Familiecamping er Danmarks ældste eksisterende organiserede campingplads med rødder tilbage til 1926, hvor landliggere dannede Lejrklubben for Danmark – forløberen for Danmarks Camping Union...

Hundige Strand Familiecamping er Danmarks ældste eksisterende organiserede campingplads med rødder tilbage til 1926, hvor landliggere dannede Lejrklubben for Danmark – forløberen for Danmarks Camping Union. Indtil Køge Bugt Strandpark blev anlagt i 1980, var Hundige Strand det første sted mod syd, hvor københavnerne kunne bade direkte fra stranden. Det store københavner-rykind langs Køge Bugt i mellemkrigstiden skyldtes, at friluftsliv med lys og luft var på mode, og at funktionærerne i 1919 og senere arbejderne i 1938 fik ret til to ugers ferie med løn. ''Københavnernes billige sommerresidens'' Bønder med strandlodder lejede teltpladser til de københavnere, der i stort tal cyklede til ”Sydkysten”. Det skabte mange forskellige mere eller mindre fredelige feriefællesskaber. Med Lejrklubbens aftale med Hundige Camping blev det kun medlemmer af klubben, der kunne leje sig ind for 25 øre i døgnet. I denne teltlejr fortsatte den københavnske befolkning stort set deres vanlige liv. De fik en vognmand til at køre en stor del af vinterlejlighedens indbo og køkkentøj ned til det store lejede telt med værelse og køkkenafdeling. Dermed kunne husmødrene fortsætte den daglige rutine. Uden for mandens ferie cyklede eller kørte han med bus frem og tilbage til arbejde på hverdagene. Kontakten til lokalbefolkningen indskrænkede sig til samtaler over disken, når dagligvarerne blev købt ind.