Hummelgaard i Højen Skov
Intro

Hummelgaard, tidligere kaldet Esketoft, beliggende i Højen Skov. Esketoft ejedes i 1810 af Niels Sørensen Smed fra Vinding, gift med Mette Søfrensdatter fra Enggaarden i Bredballe. Han tilkøbte parceller fra tilstødende gårde, og sønnen Niels Nielsen gjorde det samme, efter han overtog.

Billedet af Hummelgaard er en gammel tegning. ''Tekst fra Slægtsbog over slægterne Buch og Smith-Hansen samt Hummelgaardslægten, skrevet af Niels Buch-Jepsen i 1972:'' -''' Hummelgaard, tidligere kaldet Esketoft, i Højen Skov, ejedes 1810 af ''Niels Sørensen Smed''. ''' '''Da var hartkornet 5 Skp., 2 Fdkr., 1 1/2 Alb. ''' '''Men han købte en parcel, Munkefods Lod, fra Søren Madsen Ydes gård, så ejendommen var på 7 Skp., 1 Fdkr., 1 Alb. hartkorn i 1829, da Niels Sørensens søn, Niels Nielsen, købte ejendommen for 360 Rigsdaler sølv.''' '''En parcel er købt fra Christen Hjulers gård. ''' '''1835 købtes en parcel fra Laurs Hansens gård, den var på 7 Skp., 2 Fdkr., 1 5/12 Alb. hartkorn, for 1.000 Rdl. rede sølv.''' '''De 2 parceller kaldtes Hjortbjerg og Hummelgaard. ''' '''I 1831 købes en parcel af Niels Jensen Slots udstykkede gård, den kaldes Thimeshus. ''' '''Et Skovskifte siges at ligge i Raakærskifterne. ''' '''Niels Nielsen Smed var født i Vinding 1797. ''' '''Han var gift med en datter af gårdejer Nikolaj Jonasen i Nørre Vilstrup. ''' '''Hans søn af samme navn fik gården efter ham. ''' '''Senere ejere var dennes søn, Niels Nielsen Smed, og dennes efterkommere. ''' ''Om nævnte Niels Sørensen Smed, ifølge efterkommeren Helle Rau Hartmann, Jerlev: '' Han var smed og husmand, ejede Esketoft i Højen Skov, senere købtes til, og sønnen Niels Nielsen Smed gjorde det samme, og den samlede gård fik navnet Hummelgaard (også skrevet Humlegaard). Ved vielsen tjente Niels Sørensen Smed i Grejs. Ved sin død i Højen Skov var han 76 år ifølge kirkebogen. Han blev født i december 1755 i Vinding Sogn: '''Søndagen efter Juul blev Søren Svogers Søn døbt, kaldet Niels, frembaaret af Thomas Thomsens Koun, testes Thomas Thomsen, Anders Marcusen, Niels Jørgensen og Laus Greighersen , Maren Nielsdatter og Johanne Jensdatter Ulf.''' Han var søn af ''Søren Nielsen Svoger'', der var husmand og bødker i Vinding, og hustru Anna Hansdatter. Her er deres vielse i Vinding anno 1751: '''Dom IV p: Epiph: bleve Søren Nielsen og Anna Hansdatter begge her i Windinge trolovede; som fremstillede Mads Madsen og Hans Pedersen begge her af Windinge til Forlovere, at de vare frie for Ægteskabsløfte paa begge Sider, som kunde være dette til Hinder og til ydermere Stadfæstelse bekræfte det med egne Hænders Underskrift Windinge Hans Pedersen - Mads Madsen. --- Anno 1751, Dominc: IV post Epiph: bleve Søren Nielsen og Anna Hansdatter begge af Windinge trolovede.''' ''' ''' Søren Nielsen Svoger var født i Vinding som tvilling i marts 1726. Der var mange tvillingefødsler i hans slægt. Han blev gift med den jævnaldrene Anna Hansdatter fra Vinding i 1751, som vist ovenfor, og han døde i Vinding i september 1802, 76 år gammel, mens hans hustru døde samme sted i år 1800. Søren Nielsen Svoger var søn af ''Niels Søfrensen Svoger'' og hustru Leene Hansdatter, som var Hans Svendsens steddatter i Vinding. Niels Søfrensen Svoger var søn af ''Søfren Pedersen Svoger'', og hustruen Leene Hansdatter var datter af Hans Nielsen Hiuler og Else Pedersdatter i Vinding. ''Niels Søfrensen Svoger'' var bror til ''Knud Søfrensen Svoger'', som boede på Enggaarden i Bredballe og som via sønnen ''Søfren Knudsen, gårdmand på Enggaarden'', var farfar til dén ''Mette Søfrensdatter'', som i 1788 blev gift med sin grandfætter, ''Niels Sørensen Smed'' (på Esketoft i Højen Skov, senere Hummelgaarden).