Humletorvet


Den gamle købmandsgård ligger stadig på Humletorvet. Foto: Kim Holm


Humletorvet var formentlig Sønderborgs første torv. Foto: Kim Holm


Slotsgade fører fra Humletorvet og til Sønderborg Slot. Foto: Kim Holm


Den gamle købmandsgård. Foto: Kim Holm.


De små gader har deres egen charme. Foto: Kim Holm.

Intro

Den ældste del af Sønderborg er området øst for slottet, hvor gaderne Slotsgade, Christian den II’s gade og Rosengade ligger - med Humletorvet som centrum. Humletorvet er formentlig det ældste torv i Sønderborg.

Ved en arkæologisk udgravning fandt man under torvet en brønd med keramik, der kunne dateres tilbage til slutningen af 1200-tallet. Rådhustorvet og Perlegade er så muligvis en udvidelse af byen fra højmiddelalderen (13-1400-tallet).

Torvets fornemmeste bygning er en gammel købmandsgård på Humletorvet 4. Bygningen er opført med buede ruder. Dette er typisk for den byggestil, der blev anvendt i Sønderborg efter bombardementet i 1864.


På Humletorvet 4 ligger i dag en gammel købmandsgård - men ikke i sin oprindelige form. Købmandsgården blev nemlig bombet i 1864, og genopbygget med beboelse, kontor- og lagerrum - men det er her historien om Brdr. Ewers starter.

I 1848 kom en ung mand fra Ditmarsken C.H. Schättiger til Sønderborg. Han giftede sig med høker Petersens datter fra Humletorvet. Det var dengang en af byens kendte familier, der både drev handel og skibsfart. Den 3. november 1848 startede han sin egen forretning på Humletorvet med den målsætning: På ærlig vis at handle med korn og foderstoffer. Kunderne fra Als kom kørende med kornlæs til byen, men fra Sundeved måtte man på det tidspunkt stadig sejle over med færge. Forretningerne blev afsluttet over en pibe tobak og en kaffepunch og med myndige mænds ord og håndslag som gensidig garanti. Bdr. Ewers blev grundlagt for mere end 160 år siden, men i dag ses deres gamle lagerbygning stadig på havnen.