Humlekærren


Den gamle kro Humlekærren i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Humlekærren var engang en kro. I dag er her lejligheder og erhverv.

Humlekærren var tidligere en gammel kro, der har oprindelse langt tilbage. Foran indgangsdøren står to bislagssten med inskriptionen ”ick moch sterven” og ”eviche to lanck 1527”. Bislagsstenene menes at stamme fra et andet hus i Tønder.

Kroen fik sit navn efter de mange humlesælgere der kom til Tønder fra Tyskland, især Sachsen og Hannover. Senere blev Humlekærren domineret af fynske humlesælgere, der også havde et bedested her. Omkring 1800 var der også brændevinsbrænderi i kroen. Humlekærren var i mange år kendt som et meget godt spisested.

I 1813 blev bygningen helt ombygget og bindingsværket afløstes af grundmuring. Fra 1840erne blev kroen hjemsted for de dansksindede i Tønder, hvilket sikkert skyldtes at den danske storbonde i Forballum, Knud L. Knudsen ejede kroen på det tidspunkt. Han ansatte en af hans tidligere tjenestepiger Anna Bothilde Hage, også kaldt Madam Hage og hendes mand Hans Hansen Hage som bestyrere. De var nogle markante personligheder og købte selv kroen i 1851. Ægtemanden døde i 1873, og derefter blev den aldrende Madam Hage efterhånden kendt som ”Bedste”. I 1906 døde hun og redaktør Skovrøy skrev i avisen: ”Gamle Bedste er død”, og den triste nyhed skabte stor sorg i vide kredse i hele Vestslesvig, hvor hun var kendt. Sønnen forsøgte at drive kroen videre, men kort efter gik kroen på tvangsauktion og fik en ny ejer.

I 1911 blev kroen overtaget af kommunen og derpå blev kroen lukket. Siden 1911 har bygningen været brugt til forskellige administrative formål og i dag har Tønder Andelsboligforening kontorer her. I nyere tid er der blevet opsat en mindetavle med inskriptionen:

”Humlekærren Byens første hus – Nordøstkvarter nr. 1 – og nabo til Rådhuset så længe der har eksisteret. I gården var gennem århundreder humlefærere fra Sachsen og Hannover pligtige til at lade deres humle godkende og prisfastsætte af byens kæmner inden det blev videresolgt til købmænd og bryggere.”

Humlekærren gennemgik en større restaurering i 1976. Pladsen bag Humlekærren var i mange år en stor åben plads og blev brugt ved kreaturmarkederne og var senere rutebilstation. I 1980erne blev pladsen omsider bebygget med en række huse ud mos Smedegade og den såkaldte Rådhuskarré langs Richtensgade og Nørrgade. Rådhuskarren blev bygget i en stil, der ligger tæt på Humlekærrens.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Hans Bachmann m.fl.: Tønders gamle kroer og gæstgiverier, Tønder 1995.
Sønderjyske Stednavne. III Tønder Amt med Dele af Ribe Amt, København 1933

Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Tønder - den middelalderlige bykerne