Hulemosegården og Hulemose Mølle


Hulemosegården


Hulemose Mølle og møllens ansatte.

Intro

Hulemosegården ligger lige overfor Hulemosesøen, og ved siden af den lå tidligere Hulemose Mølle.

Fra Kulsøen nedenfor Kulsbjerg løb vandet tidligere gennem Fladbækken til Hulemose Sø og herfra videre gennem Møllebækken ned igennem Vintersbølle Skov. Vandkraften var så stor, at den kunne drive hele 5 møller. Den første af møllerne var Hulemose Møllen, som lå lige overfor søen oppe ved landevejen. Møllen blev formentlig oprindelig bygget som mølle til Vordingborg Slot tilbage i middelalderen. Det er uvist, hvornår selve møllegården blev grundlagt, men den er yngre end møllen, som nævnes første gang i 1513. Både møllen og søen var ejet af Hulemosegården. I 1734 skete en ulykke, da dæmningen, som adskilte søens vandmasser fra bækken, blev sprængt, og vandmøllen blev ødelagt. Johan Chronberg, der havde gården og møllen i forpagtning af kongen, ansøgte kongen om penge til dens genopførelse, og det fik han. Indtil salget af det Vordingborgske Ryttergods i 1774 tilhørte gård og mølle kongen, men blev nu solgt til Jakob Wimmer, og overgik dermed til privat ejendom. I 1924 standsede møllens drift. Maskiner og inventar blev solgt, og i 1945 blev møllen nedrevet. Møllegården er i sin nuværende skikkelse fra efter branden i 1949. I dag drives gården som lejrskole under Greve Kommune.

Den 15. maj 1849 skete en frygtelig katastrofe. En brand brød ud i den gamle gård, som bestod af fire bindingsværksbygninger med stråtag. Ilden fængede hurtigt og var umulig at stoppe. Gården nedbrændte, og i alt ni personer omkom: Ejeren Jens Thorsen Obel og hans hustru samt sønnen Jørgen. Derudover Obels bror, papirmester Andreas Nicolai Enie, papirsvend Baltzer Linck, drengenn Niels Christensen samt kokkepigen Inger. Tre dage efter døde også papirsvenden Peder Hasløv af sine forbrændinger., Gården blev siden genopført af arvingerne, og møllerne blev drevet videre.