Hulbjerg Jættestue


Kranium med boring i tand. Verdens ældste tandoperation - næsten 6000 år gammel


Jættestuekammeret under udgravning. Jættestuekammeret under udgravning med skeletter og pakning af tørmur mellem kammerets store sten


Hulbjerg jættestuen. Hulbjerg jættestuen som den ser ud i dag, efter Bergs restaurering.

Intro

Hulbjerg Jættestue ligger som en rund høj på sydspidsen af Langeland. Den stammer fra tidlig bondestenalder kaldet tragtbægerkulturen. I 1960 blev stuen udgravet af en af Europas førende eksperter i den yngre stenalders grave, Håkon Berg fra Langelands Museum...

Hulbjerg Jættestue ligger som en rund høj på sydspidsen af Langeland. Den stammer fra tidlig bondestenalder kaldet tragtbægerkulturen. I 1960 blev stuen udgravet af en af Europas førende eksperter i den yngre stenalders grave, Håkon Berg fra Langelands Museum. Væggene i det 6,5 x 1,7 meter store kammer består af 13 store bæresten, der er presset tæt sammen med fin mur af udkløvede stenfliser. Kammeret er udenpå tættet med ler, som indeholder lag af knust flint. Loftet bestod oprindeligt af fem store, flade sten. Gulvet var belagt med små flade sten, der var dækket af brændt flint. ''Verdens ældste rodbehandling '' Da Hulbjerg Jættestue blev udgravet, fandt arkæologer resterne af 40 mennesker, som var begravet på forskellige tidspunkter af den yngre stenalder. Hovedparten var børn og voksne fra den tidligere del af tragtbægerkulturen. Kulturen var dominerende fra 4800-6000 år siden. De afdøde lå sorteret, så lemmeknogler og kranier lå i adskilte dynger. Et af kranierne havde spor af verdens ældste kendte tandbehandling. Man havde med et flintebor boret ind til og punkteret en smertefuld rodbetændelse. Kraniet står i dag udstillet på Langelands Museum. Udover skeletdelene rummede kammeret slebne flintøkser og mejsler, flintdolke, tværpile, udsmykket keramik og ravperler. Stenalderfolkene har besøgt deres døde og muligvis involveret dem i ritualer.