Hudevad Smedjemuseum


Hudevad Smedje efter renoveringen.


Mester ved ambolten.


Syvarmet lysestage i messing.


Messinglysekroner og montrer i Hudevad Smedjemuseum.


Radiatormodeller i Hudevad Smedjemuseum.


Udstillingssalen i den ældste maskinhal.


Essen.


Skolebesøg.


Hudevad Smedje.


Præmie fra "Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn".

Intro

Hudevad Smedjemuseum er et arbejdende museum. Landsbysmedje, kunstsmedje og radiatorfabrik udgør tilsammen et stykke dansk industrihistorie. I museet, som består af smedjen og den ældste fabrikshal, vises historien, kunstsmedeværkerne og radiatorerne.

''Tidligere afholdte særudstillinger'' ''2011'': Alfrede, smedekonen fra Hudevad. Om Mesters hustru ALfrede, om hendes musik, liv og virke. ''2013'': Fra inspiration til virkelighed. Om mesters tegninger til kunstsmedearbejder. ''2014 ''"Lyskilder" Et stort udvalg af lamper, lampetter lysekroner, kirkekroner m.v Udstillingen dokumenterer mangfoldigheden i de arbejder, der er udgået fra smedjen - både Hans Rasmussens egne design og lamper, tegnet af arkitekter. ''2016 ''"Mesters Altergitre" Fra åbningen i maj 2016 vises særudstillingen om de altergitre, som ses i en række fynske kirker. Nærmere program for selve åbningen af udstillingen bekendtgøres senere, blandt andet her. Fra 2017 tilbydes udstillingen kirker med et smedet altergitter, fremstillet i Hudevad Smedje. I januar måned 2017 kan udstilling således ses i Hillerslev Kirke. ''Fra 1. januar 2018'' kan udstillingen atter lejes en måned for 1.000 r ''2019 ''i anledning af 10-års jubilæet en særudstilling med temaet "De anatte". En bog, der yderligere uddyber emnet kan købes på museet for kr. .30


"Hver gang at nå det bedste, jeg formår, det er mit livs største arbejdsglæde."
Dette motto tilhører smedemester Hans Rasmussen II (1882-1975), af alle kendt og omtalt som "Mester". Han tog svendeprøve i 1902 som vognsmed og overtog i 1909 smedjen efter sin far Hans Rasmussen I. Efter i nogle år at have arbejdet med udvikling af centralvarmekomfurer og radiatorer grundlagde Mester i 1936 Hudevad Radiatorfabrik.

Mester stillede høje krav til sig selv og sine svende. Kvalitet og ansvarlighed blev uløseligt forbundet med Hudevads navn. Andre særkender var vedvarende opfindsomhed, initiativ og fleksibilitet, som blandt andet førte Hudevad frelst igennem besættelsestiden. Mester grundlagde hermed de værdier, som medarbejderne senere hen kaldte "Hudevadånden".I årene 1913-1918 tilbragte Mester en måned hver vinter på Arkitekt Jens Møller Jensens Skolen for dansk Kunsthaandværk i København. Her hentede han en stærk inspiration. Det blev da også ham, som arkitekten betroede den opgave at udføre Odenses prestigebetonede genforeningsmonument "Brønden", som blev opstillet og indviet på Grand Hotel i 1920. Værket vakte stor anerkendelse og gjorde Mester landskendt. Det tilhører Odense Kommune og kan i dag ses på Genforeningsmuseet i Christianssfeld.

Kunstsmedehåndværket blev hans store interesse: "Det er mit kæreste arbejde, dér er de store forpligtelser til at give sit yderste."

Mesters lysekroner, lysestager, lamper og altergitre i jern og messing blev efterspurgte både på Fyn og i andre landsdele.Det begyndte med Mesters HR-Varmtvandskomfur, som i 1930'erne indgik i hans totale centralvarmeanlæg til gårdene. I slutningen af 20'erne vandt centralvarmen frem på kakkelovnens bekostning både i by og på land. De første håndværksfremstillede radiatorer fra 1929 blev snart afløst af søjleradiatoren, som i Hudevad bestod af søjleelementer svejset sammen af formpresset pladejern. Driftsleder Klaus Thygesen udviklede maskinerne fra 1931 og igennem tre årtier.

Fra 1938 begyndte fabrikationen af PLAN-radiatoren på norsk licens. Denne radiator med plan forside og ribberne bagpå, blev uhyre efterspurgt på grund af sit enkle design. Den blev Hudevads kendemærke og kunne leveres i vinkler og buer efter behov. Andre modeller kom til senere.

Hudevad Radiatorfabrik kom igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne til at stå for skræddersyede radiatorløsninger med højkvalitetsprodukter. Radiatoren skulle ikke længere gemmes væk bag en skjuler, men være en arkitektonisk del af rummet.Hudevad Smedjemuseum blev indviet den 14. august 2009. Bagved stod som initiativtagere Tarup-Davinde I/S og Hudevad Smedjes Venner. Tarup-Davinde I/S er et interessentskab af Odense og Fåborg Midtfyn kommuner, som driver det store, offentlige naturområde i de retablerede grusgrave sydøst for Odense. Museet drives af Tarup-Davinde I/S og Hudevad Smedjes Venner.

Smedjen blev i 2006 skænket af Ribe Jernindustri, som overtog Hudevad Radiatorfabrik i 2004.

Renoveringen af Hudevad Smedje og etableringen af Hudevad Smedjemuseum blev i 2008 bevilliget og fuldt ud finansieret ved en generøs donation fra A. P. Møller Fonden. Museet omfatter - udover smedjen - radiatorfabrikkens ældste maskinhal, Afdeling 1 fra 1931.

Hudevad Smedjemuseum blev i marts 2010 præmieret af "Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn".Smedemester Hans Rasmussen og hustru Alfrede Rasmussen blev igennem årtier det naturlige, kulturelle samlingspunkt omkring smedjen og radiatorfabrikken i Hudevad.
Svende og lærlinge var i de tidlige år på kost hos Mester, og ved festlige anledninger på fabrikken deltog ikke blot ansatte, men også landsbyens beboere. Socialt sammenhold og faglig stolthed blev i forening til "Hudevadånden".

Hjemmet på Hudevad Byvej 24 var præget af musik, litteratur og kunst. "Smedekonen fra Hudevad" og Mester Hans Rasmussen var gode bekendte af komponisterne Carl Nielsen og Thorvald Aagaard, og de kom sammen med andre fynske kunstnere i hjemmet. Alfrede Rasmussen var i en menneskealder primarius i Aagaard-Kvartetten, hvor Thorvald Aagaard spillede Viola, og hun var igennem årtier organist i Valgmenighedskirken i Sdr. Nærå. I Hudevad underviste hun både i korsang og musik Selv var hun uddannet på Musikkonservatoriet i København med violin som sit instrument.

Læs i øvrigt "Smedekonen fra Hudevad" af Tom Møller Pedersen - en beretning om musik i hjemmet hos Alfrede og Hans Rasmussen. Den udleveres vederlagsfrit på museet.


''Museets adresse:'' Hudevad Byvej 21, 5792 Årslev ''Åbningstider 2020:'' Hver ''torsdag'' (helligdage undtaget) kl. 10 -11.30 I skolernes'' efterårsferie ''torsdag den'' 15''. oktober'' ''dog kl. 10.00-14.00. Her kan børn i følge med forældre få lov at prøve den vanskelige smedekunst. Der kan købes smedepandekager, kaffe og saftevand. ''Arrangementet er aflyst p.g.a Covid-19!'' Der afholdes'' adventsmarked'' lørdag den 28. november 13-16.30. Se faneblad "Advent 2020". ''Øvrige åbningsdage: ''Søndag den 10. maj Søndag den 14. juni Søndag den 12. juli Søndag den 91. august '' ''Søndag den 13. september '' ''Søndag den 11. oktober'' Alle dage fra 13 - 16. Entre: ''Børn under 16 år gratis. Voksne 30 kr.'' ''Medlemmer af ''Ældresagen'' kr. 20. '' Gruppebesøg:'' Museet åbnes for bestilte gruppebesøg efter ønske, også i de måneder, hvor museet ikke har fast åbningstid. Mindstepris kr. 200. For grupper over 10 pers. dog kr. 20 pr. person.'' Reservation af gruppebesøg:'' Telefon 63 75 09 90 Se i øvrigt nærmere på hjemmesiden ''www.hudevadsmedjemuseum.dk''

''Lørdag den 28. november afholdes der Adventsmarked kl. 13 - 16.30.'' Smedjens Venner har ved essen og ambolten fremstillet adventskranse, lysestager, juletræer m.m i smedejern. Alt sælges til rimelige priser. I cafeen kan købes kaffe/the/juice og varme smedepandekager. Messingkvartetten "Nissebanden" spiller julemusik i løbet af eftermiddagen.

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''

''Fredag den 16. august 2019 fejres museets 10 års jubilæum kl. 13-17.'' På jubilæumsudstillingen fokuseres særligt på Hudevad Radiatorfabriks medarbejdere, deres oplevelser og arbejdsvilkår. I dagens anledning bliver der udgivet et særhæfte og dagen vil i øvrigt blive fejret med rundvisning i radiatorfabrikkens lokaler, reception og koncert med gruppen "Svøbsk". Der vil blive inviteret en række officielle personer, men i øvrigt er alle velkomne. . ''Se nærmere i dagspressen, når dagen nærmer sig.''