Hovmands købmandsgård i Østergade 14B-C i Rødby


Tegning af Hovmands Købmandsgård. Udført af P. Holm ca. 1917.


Hovmands Købmandsgård. Foto ca. 1925.


Jobst Henrik Hovmand ved regnskabet. Foto ca. 1925.


Frk. Anna Hovmand. Foto ca. 1925.


Interiør fra Hovmands Købmandsgård. Foto ca. 1925.


Interiør fra Hovmands Købmandsgård. Foto ca. 1925.


Interiør fra Hovmands Købmandsgård. Foto ca. 1925.


Hovmands Købmandsgård. Købmand Jobst Henrik Hovmand i baggården. Foto ca. 1920.


Hovmands Købmandsgård. Manden på vognen er kørekarl Carl Rasmussen. Foto ca. 1920.


Hovmands Købmandsgård. Medhjælpere i arbejde. Foto ca. 1920.


Hovmands Købmandsgård. Staldkarl Peder Adamsen. Foto ca. 1920.


Rødby Bio under opførelse. Beliggende på det sted, hvor Hovmands Købmandsgård tidligere lå. Der er rejsegilde, og alle håndværkerne er stillet op til fotografering. Foto ca. 1944.


Ejendommen fotograferet i juni 2011. På hjørnet af Østergade og Rådhusstræde har Torvekiosken i dag til huse.

Intro

På hjørnet af Østergade og Rådhusstræde lå fra gammel tid en firelænget gård. Fra 1826-1926 var gården ejet af handelsdynastiet Hovmand, hvorfor bygningen blev kaldt Hovmands Købmandsgård. Det er købmandsgården og historien omkring, der her skal beskrives

Købmandsgården var en stor firefløjet gård, der lå på det sted, der nu har adressen Østergade 14B og 14C, en meget stor gård. Forhuset, altså den del af ejendommen, som lå ud mod Østergade, udgjorde en 15 fag stor bygning af bindingsværk i en etage, som var indrettet til butik og beboelse.

Man kan med sikkerhed følge forhuset tilbage til 1781. Forskellige kilder oplyser, at det er opført i 1774, umiddelbart efter den store brand. Dette kan naturligvis heller ikke afvises, men må alligevel tages med et vist forbehold. Branden opstod om aftenen den 3. august 1774, og var den største brandkatastrofe, der nogensinde havde overgået Rødby. Hele Østergade, en del af Vestergade og lidt af Søndergade nedbrændte. Man kan derfor spørge sig selv: Var der nogen, der så kort tid efter katastrofen havde råd til at opføre en stor, firelænget gård? Det får vi sikkert aldrig noget endegyldigt svar på.

Den nuværende bygning – som dækker to matrikler – blev opført i 1944. Østergade 14C blev indrettet til biograf, og samtidig var der butik ud mod hjørnet af Østergade/Rådhusstræde. I dag er det Torvekiosken, der har til huse i Østergade 14C. I nabomatriklen mod vest, Østergade 14B, er der udstillingslokale. På 1. sal i begge ejendomme er der indrettet lejligheder. Arkitekten bag hele komplekset var Holger Pind, København.

Kilde: ”Huse i Rødby”, udgivet 1992 af Rødby Kommune og Planstyrelsen


Hovmands Købmandsgård blev grundlagt i 1826 af Hans Christian Hovmand. Han fik borgerskab den 9. oktober 1826 med næring i handel, skibsfart og landbrug. Sønnen Jobst Henrik Hovmand føjede hertil kornhandel og trælast. Han forøgede landbruget og havde efterhånden 325 tdr. land under plov og flere ejendomme i byen. Den gamle købmandsgård stod uændret indtil juli 1926, da Jobst Henrik Hovmand døde, 91 år gammel.

Hans nekrolog, bragt i ”Tidende for Nakskov, Maribo og Nakskov” den 21. juli 1926, giver lidt flere oplysninger om købmandsgården og familien bag:

”I går eftermiddag døde den over 90 år gamle købmand Jobst Henrik Hovmand i Rødby. Med ham gik en værdig ætling af et gammelt handelsdynasti bort.
Købmand Hovmand havde få dage været syg af lungebetændelse og med sin høje alder kunne den indtil sygdommen indtraf, ellers så raske mand ikke stå det igennem. Det er dog ikke lang tid siden, den gamle købmand med den raske, trippende gang kunne ses på gaden, når han gik til barber. De rare, kloge øjne lyste endnu med stærk glans, og som altid var der stadigt et venligt ord på hans læber.

Det er en gammel Rødby-slægt, han tilhørte. Den første af slægten, man ved navn på i Rødby, var væver Henrich Hovmand, som var afdødes oldefader. Han boede, hvor nu Theodor Nielsens forretning ligger [Vestergade 29]. Væverens søn, skomager Jørgen Hovmand boede i Nørregade. En sønnesøn af ham var købmand Hans Christian Hovmand, som i oktober 1826 grundede sit firma på det sted, hvor det siden har bestået.

Den gamle, interessante Købmandsgård er opført 1774, og en skibsfører, der tillige drev handel, var den første indehaver, men den lå stille en tid, før Hovmand overtog den. Butiksindretningen stammer fra den ældste tid med sin butiksstue med skænk og bod. Endnu står det gamle egetræsbord med bænk i butikken, hvor kunderne sad og drak en dram til deres medbragte mad. I køkkenet blusser ilden stadigt på det åbne ildsted. Det hele er så interessant, at det fortjente at blive fredlyst.

Gamle Hans Christian Hovmand, der døde i 1857, drev sammen med sin hustru, der stammede fra Ottelundsgården og var født Lund, både butikken og de 80 tdr. land på Rødby Mark, som hørte til Købmandsgården. De begyndte i det små, men arbejdede ved flid og påpasselighed det hele op. H.C. Hovmands enke, der først døde 1892 højt oppe i firserne, var efter mandens død indehaver af forretningen og den betydelige formue samt avlsgården ”Søgaard” på øen Lang og "Norregaard", der gik i arv til sønnen, proprietær Hovmand.

Den ældste søn, agent, senere sparekassebestyrer Hovmand [Jens Christian] bestyrede forretningen fra 1857 til 1889.
Den nu afdøde J.H. Hovmand havde imidlertid lært handelen hos Krøyer i Nakskov og i Maribo, hvor han var i 15 år og indtog en betroet stilling. Han kom til Rødby igen 1865, og fra den tid af tog forretningen her et betydeligt opsving. Han blev hurtigt anerkendt som en meget dygtig mand og bevarede sin arbejdsevne usvækket til sit 90. år. Han fulgte til de allersidste dage med i forretningens gang. Der bestod et ypperligt tillidsforhold mellem ham og hans kunder, og mange af disse har på forskellig vis hentet hjælp og bistand hos den gamle købmand, som i det hele har været meget godgørende og hjulpet mange mennesker.

Ved sin død efterlader han sig foruden Købmandsgården med dens jord og ”Søgaard”, tilsammen ca. 350 tdr. land ager og eng, fem ejendomme i Rødby.
Han var ugift; men søsteren Anna Hovmand holdt hus for ham. Nu er den 84-årige dame syg og sengeliggende.
Offentlig virksomhed brød Hovmand sig ikke om. Udover, at han engang sad i Repræsentantskabet for Maribo Bank, har han ikke bestridt offentlige hverv; men til gengæld samlede han hele sin interesse om sin egen virksomhed. Han var en flittig kirkegænger, læste meget i Bibelen og så døden i møde med fuld fortrøstning. Ved hans bortgang er Rødby blevet en god borger fattigere. Mindet om ham vil længe blive bevaret.”

Det kan tilføjes, at proprietær Hovmand, der drev ”Søgaard”, hed Julius Hovmand. Mærkeligt nok blev han, ligesom broderen Jobst Henrik og søsteren Anna, aldrig gift. For øvrigt døde Anna kun 8 dage efter broderen Jobst Henriks død.

Endelig kan det oplyses, at en del af inventaret fra købmandsgården blev afleveret til Frilandsmuseet i Maribo. I 1975 blev inventaret nyopstillet og dele heraf findes og bruges stadig i butikken på Frilandsmuseet (i Skovridergården).

Kilder:
Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby. Rødby.
"Kongernes færgeby gennem 750 år" af Marius Hansen, udgivet af Rødby Kommune.


Det er selvfølgelig ikke meningen at opregne hele slægten her, kun den del, der har tilknytning til Købmandsgården.

Lad os begynde med Hans Christian Hovmands forældre:
Christen Hovmand, født i marts 1763 i Rødby. Han giftede sig med Margrethe Hansdatter den 12. november 1790 i Rødby kirke. Margrethe blev født omkring 1763.
I ægteskabet var der i alt seks børn. De to var dødfødte, og en tredje døde som spæd. Tilbage var følgende tre:

1. barn: Johanne Maria Hovmand, født den 29. september 1794 i Rødby. Hun giftede sig med Bernt Hermann Pøhler den 20. august 1812 i Rødby kirke. (Pøhler-familien var ligesom Hovmands en af de helt store købmandsfamilier i Rødby på det tidspunkt. Blandt andet blev Det gamle Pakhus i den østlige ende af byen opført af en Pøhler).

2. barn: Hans Christian Hovmand, født den 1. juni 1799 i Rødby og død den 7. maj 1857 i Rødby. Han giftede sig med Ane Margrethe Lund den 3. november 1826 i Rødby kirke. Hun blev født den 16. april 1808 på ”Ottelundsgård” og var datter af forpagter Jens Lund og hustru Cecilia, f. Jensen.

Hans Christian og Ane Margrethe fik i alt otte børn, alle født i Rødby:

i. Hedevig Margrethe Hovmand, født 24. marts 1828.

ii. Jens Christian Hovmand, født 2. februar 1830.

iii. Peder Julius Hovmand, født 21. marts 1833, død 12. oktober 1904.

iv. Jobst Henrik Hovmand, født 10. august 1835, død 20. juli 1926.

v. Adolf Frederik Hovmand, født 1. marts 1838, død 10. januar 1856.

vi. Anna Hansine Camilla Hovmand, født 1. september 1841, død 28. juli 1926.

vii. Gregers Alfred Rudolph Hovmand, født 5. juni 1843.

viii. Otto William Hovmand, født 13. 1844.

3. barn: Jørgen Hovmand, født den 21. april 1805.

Til slut skal blot nævnes, at andre fra slægten giftede sig ind i store købmandsfamilier, og herfra findes stadig efterkommere i området.

Kilde: Kirkebøger og folketællinger fra Rødby.