Hover Kirke

Intro

Hover Kirke vest for Ringkøbing er en af de ældste stenkirker i Danmark. Kirken blev bygget omkring 1100-1200. Hover Kirke er en smuk repræsentant for de stenkirker, der blev rejst overalt i landet i 1100- og 1200-tallet. Kun våbenhuset er en yngre tilføjelse...

Hover Kirke vest for Ringkøbing er en af de ældste stenkirker i Danmark. Kirken blev bygget omkring 1100-1200. Hover Kirke er en smuk repræsentant for de stenkirker, der blev rejst overalt i landet i 1100- og 1200-tallet. Kun våbenhuset er en yngre tilføjelse. Kirken er et enestående eksempel på samspil mellem landskab og arkitektur. Byggestilen minder meget om de tidligere trækirker. De danske kirkers bygningsarkitektur fulgte et bestemt regelsæt. Koret i østenden af kirken var forbeholdt præsterne. Menigheden befandt sig i kirkeskibet. ''Kirkens fyrstelige jagtvåben'' I kirkens indre har inventaret og livlige kalkmalerier fra 1500-tallet brudt med kirkens strenge arkitektur. Det gælder også en stolegavl. Den har et billede af en armbrøst og årstallet 1575. Armbrøsten optræder i dansk historie allerede i 1170. Krigeren Esbern Snare brugte våbenet i kampene mod de hedenske estere. Ingen middelalderlig armbrøst er fuldstændigt bevaret, men pilene bliver ofte fundet ved udgravninger i byer og ved kamppladser. Våbenets uhyggelige slagkraft kan ses på ofrene. De gotlandske bønder fik især armbrøsten at føle på Valdemar Atterdags erobringstogt 1375. 200 år senere blev armbrøsten afbildet på stolen i Hover Kirke. Nu var armbrøsten blevet til et støj- og røgfrit jagtvåben, som fyrster og adelige morede sig med.