Hover Kirke


Hover Kirke, 1939. Fotograf: Oskar Jensen


Hover Kirkes interiør med prædikestol og altertavle. ©Vejle Stadsarkiv


Hover Kirke set fra Hover Kirkevej 1977


Hover Kirke og en del af kirkegården med stenklokkestablen i baggrunden, fotograferet 1977.


Hover Kirkes indre fotograferet 1977. I billedets baggrund ses koret med alteret.


Klokkestablen ved Hover Kirke, 1977.

Intro

Hover Kirke er blandt landets ældste - opført i 1070'erne. En omfattende restaurering blev afsluttet i år 2000.

Bygningshistorie
Hover kirke er en del af det omfattende kirkebyggeri, der blev iværksat af Svend Estridsen i 1070'erne. Den er opført i frådsten - kildekalk. Ejerforholdet er ukendt frem til slutningen af 1400-tallet. Herefter hørte kirken under Lerbæk Gods indtil 1806, hvor den blev overtaget af 70 personer i sognet. I 1913 overgik kirkebygningen til et interessentselskab, og i 1943 blev den selvejende.

Den oprindelige romanske kirke, bestående af kor og skib, blev før Reformationen udvidet med tårn og våbenhus af brændt tegl i sengotisk stil. I 1717 blev der tilføjet et gravkapel på kirkens nordside. Det blev imidlertid nedrevet i forbindelse med en større reparation af kirkebygningen i 1850-51. Kirketårnet fik i 1876 reduceret sin højde, så det var i niveau med skibet - klokkerne var 10 år tidligere blevet flyttet til en klokkestabel på kirkegården.

I forbindelse med en omfattende restaurering i 1954-55, ledet af arkitekt M.J. Wium, fik kirken nyt bjælkeloft, og dette blev dekoreret med en non-figurativ bemaling i blåt og gult, udført af kunstneren Mogens Jørgensen. Op imod årtusindskiftet blev der foretaget en omfattende restaurering af kirkens ydre, afsluttet med kalkning i år 2000.

Inventar
Alterbordet fra o. 1600 er dækket af paneler med ruder i portalfelter. Altertavlen i højrenæssancestil blev i 1968 erstattet af et nyt alterbillede, udført af Mogens Jørgensen. På alteret står desuden et sengotisk krucifiks. Prædikestolen fra 1684 er i barokstil og den romanske døbefont af granit har relieffer af bl.a. Jesu dåb og korsfæstelse. Over døbefonten findes et kalkmaleri med en apostelfigur fra o. 1225.

I 1993 blev et sognehus i rødbrune mursten indviet. Det er beliggende mellem kirken og præstegården, tegnet af arkitekt Inge Lind.

Henvisninger:
Læs mere om Hover Kirke på Vejlewiki
Hover Kirkes hjemmeside www.hover-grejsdal-kirke.dk