Hoven lokalarkiv er en del af Vestjysk skolemuseum og Hoven KvindehøjskoleIntro

Arkivet er åbent hver onsdag mellem 9.30-11.00 Akivleder Kaj Kristensen

Hvad er et lokalarkiv? Lokalarkivet varetager bevaringen af en del af den lokale kulturarv sammen med andre kulturinstitutioner. Vores Lokalhistoriske arkiv er en del af Hoven Sogns "fælles hukommelse" -et sted, hvor i som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie. Omdrejningspunktet for arkivets virke er Hoven Sogns skriftlige historiske materiale til forskel fra vores landsby museums afdeling, der først og fremmest indsamler genstande. Arkivets magasin Vores arkiv rummer en unik samling af historisk materiale, der fortæller om livet i Hoven Sogn. Arkivmaterialets mange spændene oplysninger kan bruges på vidt forskellige måder og til forskellige formål. Og på denne måde er lokal arkivet med til at udfører et stort folkeoplysende arbejde for alle, der er indresseret vores lokalområde . Lokalarkiverne har tre formål: -Indsamling-Bevaring-FormidlingLokalarkivernes samlinger er offentlig eje, så alle kan bruge materialet, og ingen kan sælge ud af samlingerne. Der er offentlig adgang og det er gratis at bruge arkivet - dog betales for fotokopier og lignende Arkivet har i bogsalget et udvalg fra lokale forfattere.