Hovedpostbygningen, Den gamle Latinskole


Fredet bygning: Postbygningen, Lille Gråbrødrestræde, Odense. Billedet er fra Kulturstyrelsens site 'Fredede og bevaringsværdige bygninger'.


Fredet bygning: Hovedpostbygningen, Lille Gråbrødrestræde 1, Odense.


Fredet bygning: Hovedpostbygningen, Lille Gråbrødrestræde 1, Odense.


Fredet bygning: Hovedpostbygningen, Lille Gråbrødrestræde 1, Odense - inskription 'Litteris et humanitati' (Breve og menneskeheden).

Intro

Lille Gråbrødrestræde i Odense ligger den fredede bygning fra 1845-46. Oprindelig fungerede bygningen som Katedralskole, men overgik i 1894 til Post- og Telegrafvæsenet.

''Publiceret''