Hovedgaden 55


Fanø Apotek.

Intro

Øens apotek var indrettet i huset på hovedgaden 55 fra 1848-1892 og igen fra 1911-1920, hvor det flyttede til Hovedgaden 50.

Den 30. marts 1832 søgte apotekeren i Varde, assessor pharm. Rudolph Helms om tilladelse til at anlægge et filialapotek i Nordby.

I ansøgningen til kongen, fremhævede han de besværligheder Fanøboerne havde med at skaffe sig medicin, og hvad der måske vejede tungest: Han havde 15 levende børn, hvoraf de 14 var uforsørgede, så en ekstra indkomst var vist mere end velkommen.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


Frem til 1832 havde Fanøboerne lang vej til de nærmeste apoteker i Ribe, Ringkøbing og Varde. Afhentning af medicin besværliggjordes ved mangel på regelmæssig forbindelse med de nævnte byer.

Om sommeren i sejladsens tid, kunne man dog være så heldig, at få medicin hjem samme dag, den blev bestilt, men om vinteren når sejladsen var ophørt og is og storm umuliggjorde forbindelsen med fastlandet, var beboerne på øen ilde stedt.