Hovedbunkeren Marko I


Marko I under opførelse.


Tankspærring i Måde i form af såkaldte dragetænder, armerede betonpiller, der skulle reducere kampvognes hastighed, så de nemmere kunne beskydes. Spærringen skulle beskytte mod panserangreb sydfra.

Intro

Den tyske besættelsesmagt opførte en af to kommandocentraler i skrænterne ved Hulvejen nær Havnegade, hvor den tyske marine havde hovedkvarter på Hotel Royal. Hulvejsanlægget menes opført omkring 1942, da marinens hovedkvarter blev flyttet fra Hotel Royal til bunkeranlægget.

Marko I var den ene af to kommandocentraler i Esbjerg. Den tyske marine havde oprindeligt hovedkvarter på Hotel Royal, men hulvejsanlægget menes opført omkring 1942, da marinens hovedkvarter blev flyttet fra Hotel Royal til bunkeranlægget. Hovedbunkeren Marko I (Marinekommando) rummede et anlæg til indplotning af skibstrafik på havet. Informationerne herfra gik videre til hovedkommandocentralen Ugruko i Strandskoven. Marko I var omgivet af yderligere ni bunkers med forskellige funktioner. I dag er ni af de ti bunkers bevaret. De har gennem årene været brugt af Søværnet og Hjemmeværnet. Fra eftersommeren 1943 forudså tyskerne, at Esbjerg ikke bare kun blive angrebet fra søsiden, men også fra landsiden efter en landgang nord for byen. En ydre forsvarsring skulle sikre Esbjerg mod, at fjenden med panserkøretøjer fik adgang til byen.